„Bony dla seniorów II” to realizowany przez Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” projekt w okresie od 1.06.2021 r. do 30.11.2023 r., skierowany do seniorów i środowisk senioralnych na terenie całego Mazowsza, za pomocą którego wdrożony został regionalny system wsparcia projektów senioralnych w formule bonów społecznych. Udało nam się podnieść rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych, zwiększających samodzielność społeczną i aktywność osób starszych

Wsparcie finansowe w formie bonu społecznego trafiło do 286 grup nieformalnych. Bony w wysokości do 2000,00 zł udzielone zostały na realizację mikroprojektów, które odpowiadają na potrzeby seniorów, wspierają ich samodzielność oraz aktywność społeczną. Przedmiotem przedsięwzięć wspierających środowiska senioralne były m.in. działania w obszarze kultury (zajęcia taneczne/ teatralne/ wokalne/ artystyczne, warsztaty rękodzielnicze/ malarskie, warsztaty ekologiczne, organizacja wernisaży wykonanych prac), fizyczne i turystyczne (zajęcia gimnastyczne/ fitness, joga, joga śmiechu, wycieczki rowerowe, nordic walking, basen), warsztaty kulinarne, pielęgnacja tradycji lokalnych (opracowanie książek kucharskich/ przepisów), edukacji osób starszych (zajęcia z dietetykiem, trenerem fitness) i wiele innych. Ograniczeniem była tylko pomysłowość seniorów. Dzięki podejmowaniu tak różnych aktywności seniorzy rozwinęli swoje pasje i zainteresowania, poprawili sprawność psychofizyczną, twórczą, a także nawiązali nowe znajomości.

Od początku realizacji projektu zaktywizowano 8 993 seniorów, podpisano 286 umów o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego na kwotę 571 215,56 zł spośród 623 wniosków o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego, które wpłynęły do SRCP na łączną kwotę 1 235 266,60 zł. Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach zadania publicznego pod nazwą „Bony społeczne dla seniorów”.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projektach senioralnych oraz środowiska senioralne na Mazowszu zapraszamy do śledzenia działań Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Zachęcamy do obejrzenia naszych inicjatyw na Facebook:
www.facebook.com/StowarzyszenieRCP/
oraz na stronie internetowej:
www.srcp.radom.pl

Szczegółowe informacje:
Stowarzyszenie „Radomskie
Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. 48 360 00 46,
e-mail: rcp@radom.net
www.srcp.radom.pl

Reklama
Tesali
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama13
reklama13
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska