Przedsiębiorcy, którzy mają problemy z opłacaniem składek w ZUS mogą wystąpić o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty. Zawarcie ugody z ZUS pomoże przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej.

ZUS pomaga przedsiębiorcom w trudnej sytuacji

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych pomaga przedsiębiorcom, którzy borykają się z utratą płynności finansowej. Doradcy ds. ulg i umorzeń na salach obsługi klienta informują przedsiębiorcę o możliwych formach pomocy. Jedną z nich jest rozłożenie zadłużenia na raty. Dzięki temu przedsiębiorca będzie miał możliwość opłacenia zaległych składek w dłuższym terminie, a jeśli prowadzone jest wobec niego przez ZUS postępowanie egzekucyjne, to zostanie ono zawieszone. Przedsiębiorca może również podpisać z ZUS umowę o odroczenie terminu płatności składek. Odroczenie może jednak dotyczyć tylko składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności nie upłynął – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

 

Odroczenie terminu płatności

Płatnik składek, który ma trudności z bieżącym opłacaniem składek, może wnioskować
o przesunięcie terminu ich płatności. Odroczenie może jednak dotyczyć tylko składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności nie upłynął. Wniosek o odroczenie przedsiębiorca powinien złożyć najpóźniej w dniu terminu płatności składek. Dzięki umowie z ZUS przedsiębiorca nie będzie płacił odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną
w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy. Opłata prolongacyjna naliczana jest do nowego terminu płatności odroczonej składki. Poza tym dzięki odroczeniu terminu płatności składek przedsiębiorca uniknie konsekwencji dochodzenia należności w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Układ ratalny

Gdy zaległości są większe i przedsiębiorca nie jest w stanie jednorazowo ich spłacić, to może wystąpić z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia na raty. A jeśli przedsiębiorca dodatkowo ma zadłużenie z tytułu kosztów egzekucyjnych, bo dyrektor Oddziału ZUS wdrożył już postępowanie egzekucyjne, to również może zawnioskować o rozłożenie ich na raty. Po podpisaniu umowy płatnik będzie mógł opłacić zaległe składki w dłuższym terminie, a jeśli prowadzone jest wobec niego przez ZUS postępowanie egzekucyjne, to zostanie ono zawieszone.

 

Zawarcie ugody z ZUS niesie wiele korzyści, m.in. do składek objętych ulgą nie nalicza się odsetek od dnia wpływu wniosku o ulgę, w ich miejsce pobiera się opłatę prolongacyjną
(o której mowa była już przy okazji odroczenia składek). Poza tym przedsiębiorca, który płaci raty w terminie i w ustalonej wysokości oraz reguluje bieżące składki, może uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek, które potrzebne jest m.in.
w postępowaniach przetargowych.

 

O rozłożenie zadłużenia na raty mogą ubiegać się nie tylko obecni i byli przedsiębiorcy, ale także osoby, na które ZUS przeniósł odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek. To mogą być np. spadkobiercy, osoby trzecie, następcy prawni, czy małżonkowie odpowiadający z majątku wspólnego za zadłużenie z tytułu składek współmałżonka.

 

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek czy rozłożenie zadłużenia na raty można składać elektronicznie przez profil PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, czy osobiście
w placówce ZUS. Zakres dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku, zawsze ustalany jest indywidualnie i zależy od rodzaju prowadzonej działalności oraz formy opodatkowania. Przedsiębiorca może skorzystać z pomocy doradcy ds. ulg i umorzeń w wybranych placówkach ZUS. Pomogą mu również pracownicy sali obsługi klientów.

 

Wsparcie dla przedsiębiorców z Marywilskiej

Informujemy, że z ww. ulg mogą skorzystać również przedsiębiorcy dotknięci skutkami niedzielnego (12 maja br.) pożaru hal handlowych przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie
w zakresie spraw związanych z opłacaniem składek.

 

We wszystkich placówkach ZUS w Warszawie – na specjalnie oznaczonych stanowiskach obsługi klientów – przedsiębiorcy z Marywilskiej mogą uzyskać informację o możliwych formach pomocy, w tym odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia należności
z tytułu nieopłaconych składek na raty. Wszelka pomoc może zostać udzielona – zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Pomocą w skompletowaniu oraz wypełnieniu niezbędnych dokumentów służą powołani w Oddziałach ZUS doradcy do spraw ulg i umorzeń.

Dodatkowo od 13 do 17 maja w godz. 8.00-15.00 – pod specjalnym numerem telefonu
22 590 25 01 – przedsiębiorcy z Marywilskiej mogą uzyskać informacje dotyczące ulg
w opłacaniu składek.

 źródło:ZUS

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska