Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Ciechanów

Od 28 kwietnia 2023 weszły w życie nowe przepisy dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej. Zmiany te mają na celu utrudnienie sprzedaży fałszywych certyfikatów przez internet. Osoby, które nie będą posiadać wymaganego świadectwa lub sporządzą je nieprawidłowo, będą narażone na kary finansowe sięgające nawet 5 tysięcy złotych. Ponadto zaostrzone zostaną również kontrole systemów ogrzewania i klimatyzacji.

Nowe przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej budynków, które weszły w życie 28 kwietnia 2023, dążą do dwóch celów. Po pierwsze, mają one na celu zwiększenie znaczenia świadectwa charakterystyki, a po drugie, utrudnienie nierzetelnego jego uzyskania, na przykład poprzez zakup gotowego dokumentu w internecie. Chociaż nowe przepisy umożliwią otrzymanie świadectwa w formie elektronicznej, zawsze będzie ono musiało posiadać unikalny numer nadany w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz być podpisane osobiście, za pomocą podpisu osobistego, zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez uprawnioną osobę. Warto również zauważyć, że już obecnie minister odpowiedzialny za sprawy budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także mieszkalnictwa ma prawo kontrolować poprawność sporządzenia charakterystyki.

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynków, często nazywane również certyfikatem energetycznym, to dokument zawierający informacje o zużyciu energii przez dany budynek. Ocenia on efektywność energetyczną budynku na podstawie takich czynników jak izolacja termiczna, wentylacja, systemy grzewcze i chłodzące, a także wykorzystanie energii odnawialnej. Wartościowe informacje zawarte w tym świadectwie pozwalają właścicielom budynków na ocenę efektywności energetycznej oraz identyfikację obszarów, w których można wprowadzić ulepszenia w celu oszczędzania energii.

 

Obowiązek posiadania Świadectwa Energetycznego — kto jest zobowiązany?

Na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków, obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub jego części występuje w kilku sytuacjach. Pierwsza dotyczy sprzedaży budynku lub jego części na podstawie umowy sprzedaży (dotyczy również sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) oraz wynajmu. Wymóg ten ma charakter zamknięty, co oznacza, że w żadnym innym przypadku nie ma obowiązku opracowania tego dokumentu, choć oczywiście można to zrobić. Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku dotyczy właścicieli, zarządców oraz osób posiadających spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Ustawodawca przewiduje również możliwość, że świadectwo może zostać sporządzone przez najemcę, ale na koszt wynajmującego. Ta możliwość pojawia się, gdy wynajmujący sam nie spełnił obowiązku uzyskania świadectwa charakterystyki. Warto podkreślić, że zgodnie z nowymi przepisami, obowiązującymi od 28 kwietnia 2023 roku, przy zawieraniu umów, które wymagają posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej, notariusz będzie odnotowywał fakt przekazania tego dokumentu w akcie notarialnym.

Jaka jest cena Świadectwa Charakterystyki Energetycznej?

Cenę Świadectwa możesz poznać m.in. kontaktując się z Biurem Nieruchomości Jasińscy w Ciechanowie. Cena zależy od kilku wariantów. Cenę i informacje możesz sprawdzić również na stronie Agencji Nieruchomości Ciechanów.

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
optyk-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
optyk-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska