W sobotę 12 lutego o godz. 11:00, w Ciechanowie odbędzie się przysięga wojskowa żołnierzy – ochotników. Tym razem słowa roty wypowie 51 terytorialsów.

Sobotnia uroczystość będzie pierwszą w 2022 roku przysięgą w 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „RÓJ”. Złoży ją 51 ochotników, którzy ukończyli szkolenie podstawowe rozpoczynjące rok szkoleniowy mazowieckich terytoriasów. Podczas uroczystości nowym żołnierzom towarzyszyć będą rezerwiści, którzy ukończyli 8 – dniowe szkolenie wyrównawcze. 

Nowi żołnierze pochodzą z 13 powiatów północnego Mazowsza, tym razem najliczniejszą grupę stanowią  mieszkańcy Warszawy oraz powiatu ciechanowskiego i ostrołęckiego. Szkolenie odbywało się w ramach projektu Wakacje w WOT, co przełożyło się na wcielenie licznej grupy  uczniów, którzy postanowili wykorzystać zimową przerwę w nauce i skorzystać z oferty 5 Brygady, a tym samym zdobyć nowe umiejętności. Wśród nowych terytorialsów są  zarówno ludzie młodzi, pełnoletni  uczniowie lub absolwenci szkół ponadpodstawowych, nauczycieli jak i osoby dojrzałe, mające rodziny, ustabilizowane życie zawodowe. Wstąpili w szeregi WOT z wielu powodów. Jedni zachęceni przez znajomych i krewnych służących już w brygadzie, inni bo wierzą w misję WOT i zasadność funkcjonowania tej formacji, chcą służyć ojczyźnie. Są też tacy, którzy szkolenie traktują jak wyzwanie, chcą sprawdzić siebie, swoje możliwości psychofizyczne. Dużą część ochotników stanowią również pasjonaci, którzy przyszli do WOT by rozwijać swoje zainteresowania,  należą do grup strzeleckich i paramilitarnych,  często posiadają specjalistyczne kwalifikacje np. instruktorów strzelectwa, które przydatne są podczas służby w Obronie Terytorialnej.

Dołącz do nas!

Proces rekrutacji w szeregi 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej jest ciągły i w każdej chwili można złożyć wniosek o powołanie do WOT. Osoby zainteresowane pełnieniem terytorialnej służby wojskowej, która daje możliwość doskonałego łączenia życia prywatnego i zawodowego z służbą ojczyźnie, będą miały jeszcze 6 okazji w 2022 roku by spróbować swoich sił w szeregach mazowieckich terytorialsów. 5 Brygada planuje przeprowadzić jeszcze  6 szkoleń podstawowych oraz wyrównawczych dla kandydatów do terytorialnej służby wojskowej. Najbliższe odbędzie się od 25 lutego i potrwa do 12 marca.

 

 Aneta Szczepaniak 

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska