Do 31 marca samorządy były zobowiązane do podania informacji na temat realizacji obowiązku zmniejszenia zużycia energii. W Ciechanowie we wszystkich obiektach, gdzie wprowadzono racjonalizację zużycia prądu spadło ono o więcej niż wymagane ustawą poziomy – od 10 do nawet 69%. Miasto wdrożyło i wdraża szereg rozwiązań, których celem jest obniżenie zużycia energii, by zminimalizować negatywny wpływ wysokich cen prądu na budżet.


W październiku 2022 r. w życie weszła ustawa, która nakazuje samorządom, by w swoich budynkach zmniejszyły zużycie energii o 10%. Punktem odniesienia dla redukcji jest średniomiesięczne zużycie energii elektrycznej w latach 2018-2019. Dziś (31 marca) należy złożyć pierwsze raporty z realizacji celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w jednostkach samorządu terytorialnego. Ciechanów wypada w tym przypadku bardzo dobrze. Największe oszczędności wśród obiektów miejskich poczyniła mieszcząca się w Krzywej Hali Miejska Biblioteka Publiczna. Tam zużycie prądu spadło o 69%. W budynkach Urzędu Miasta zmniejszyło się o 14,24%. Osiągnięto to dzięki wymianie źródeł światła na LEDy i racjonalnym używaniu sprzętów elektronicznych, jak drukarki, ładowarki do telefonów, czajniki itp. Gaszono oświetlenie w pomieszczeniach i na korytarzach, w których nie przebywali pracownicy i interesanci. Zmieniono też godziny pracy osób sprzątających pomieszczenia, aby swoje zadania wykonywały w trakcie dnia, a nie po godzinach zamknięcia budynków.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zużycie energii zmniejszyło się o prawie 20%, w Centrum Usług Wspólnych o 12,5%, w Środowiskowym Domu Samopomocy o 10,4%, a w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kulturalnej Studio o 10%. Zgodnie z ustawą, obowiązkiem ograniczenia zużycia energii nie są objęte szkoły czy przedszkola.
Od stycznia 2023 roku ceny energii elektrycznej dla samorządów wzrosły o kilkaset procent. Ciechanów wprowadził w związku z tym szereg kolejnych rozwiązań, które mają na celu obniżenie obciążeń finansowych dla miasta. To m.in. montaż paneli fotowoltaicznych, które w energię zasilają Halę Targową „Bloki”, dwie hale MOSiR, budynek przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Pojawiły się reduktory mocy w szafach oświetlenia ulicznego. Wymieniane są też sodowe lampy na oświetlenie typu LED. Ograniczono czas oświetlenia ulicznego w godzinach nocnych.

 

źródło:UM

 

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
Czas-Ciechanowa_Baner_20
optyk-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Czas-Ciechanowa_Baner_20
optyk-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska