Podczas wrześniowej sesji Rady Miasta Ciechanów została podjęta uchwała dotycząca opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim. Podwyżka dotyczyć będzie opłaty za wyżywienie. Wzrośnie ona z 6 do 8 zł za cztery pełnowartościowe posiłki od jednego dziecka dziennie.

Podwyżka podyktowana jest znacznym wzrostem cen artykułów spożywczych, który nastąpił w ostatnich miesiącach.

red.

Więcej w papierowym wydaniu CC 

Znajdź nas na FB