Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie będzie Monika Lemanowicz, dotychczasowa kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B w Ciechanowie. Okazała się najlepszym kandydatem w konkursie ogłoszonym przez Urząd Miasta.

Nową dyrektor wyłoniono w trzecim konkursie, ogłoszonym w związku z zakończeniem kadencji poprzedniej dyrektor placówki.

red. 

więcej w papierowym wydaniu CC