10 lutego na terenie ciechanowskich koszar odbędzie się przysięga wojskowa żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, połączona z Dniem Otwartych Koszar oraz oficjalnym otwarciem Sali Tradycji 5MBOT.

red. 

Więcej w papierowym wydaniu CC