18 września 2020 roku w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie zostały wybrane Nowe Władze podczas Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w związku z zakończeniem 4-letniej kadencji. Podczas Zjazdu rozpatrzono sprawozdania i udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W głosowaniu tajnym wybrano nowe władze na kadencję 2020 – 2023. Prezesem zarządu został wybrany  Bogdan Kołakowski, natomiast wieceprezesem Rafał Piasecki. Członkami  Zarządu zostali: Jolanta Grudzińska, Grzegorz Grabowski oraz  Krzysztof Talak.

Podczas Zjazdu wybrano również Rejonową Komisję Rewizyjną w składzie: Grażyna Czarnecka, Bożena Ostrowska, Stanisław Leszczyński, Jan Pawlak.

Jak informuje PCK oddział Ciechanów w skład Zarządu oraz Rejonowej Komisji Rewizyjnej weszły osoby pełniące funkcję delegatów, od wielu lat współpracujących z Polskim Czerwonym Krzyżem, którzy wspierają i uczestniczą w naszych działaniach.

Red.

Znajdź nas na FB

Reklama
previous arrow
next arrow
Slider
Reklama
previous arrow
next arrow
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Ogłoszenie
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider