Artykuł współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundusze europejskie na projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. To wsparcie w opracowywaniu nowych produktów i usług w celu zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności firm na rynku. Pula unijnych środków na ten cel wyniesie ponad 4,3 mln zł. Wnioski w konkursie ogłoszonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych będą przyjmowane do 15 stycznia 2020 r.

Opracowywanie innowacji

Unijne środki pomogą przedsiębiorstwom oraz powiązaniom kooperacyjnym w realizacji eksperymentalnych prac rozwojowych lub projektów uwzględniających zarówno badania przemysłowe, jak i eksperymentalne prace rozwojowe. Prace można zrealizować samodzielnie lub we współpracy z naukowcami. Elementem projektu mogą być także prace przedwdrożeniowe. Przedsiębiorcy mogą pozyskać dotacje na pokrycie kosztów m.in.:

         – amortyzacji lub odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej,

         – wynajmu powierzchni laboratoryjnej,

         – zakupu materiałów takich jak np. surowce, półprodukty, odczynniki czy drobny sprzęt laboratoryjny

          – utrzymania linii technologicznych czy instalacji doświadczalnych,

          – wynagrodzenia badaczy, techników i innych osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu.

Jaki poziom dofinansowania?

Na największe wsparcie mogą liczyć mikro i mali przedsiębiorcy. Wyższe dotacje przewidziane są na badania przemysłowe niż na prace rozwojowe. Dostępne w konkursie finansowanie waha się od 40 procent w przypadku prac rozwojowych realizowanych przez dużego przedsiębiorcę do 80 procent w przypadku badań przemysłowych realizowanych przez mikro i małą firmę. Minimalna wartość dofinansowania wyniesie 500 tys. zł. To co istotne, projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie ma szans na uzyskanie dofinansowania.

Na jakie projekty?

Na wsparcie mają szansę wyłącznie projekty zgodne z kierunkami rozwoju innowacyjności określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku, czyli tak zwanymi obszarami inteligentnej specjalizacji. Do obszarów tych należą: wysoka jakość życia, bezpieczna żywność, nowoczesne usługi dla biznesu oraz inteligentne systemy zarządzania. Preferowane są inwestycje związane z rozwojem branży chemicznej. Dodatkowo punktowane będą też m.in. prace, których efektem będą rozwiązania pozytywnie oddziałujące na ochronę środowiska.

Gdzie szukać informacji?

Informacje o konkursie w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – Typ projektów: Projekty badawczo-rozwojowe dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Zapraszamy również do kontaktu z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich zlokalizowanym przy ul. Plac Kościuszki 5 w Ciechanowie, tel.: 22 542 27 16, infolinia: 801 101 101 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora), e-mail: punkt_ciechanow@mazowia.eu.

Nie zwlekaj i już dziś złóż wniosek o dofinansowanie.

Fundusze z RPO WM są w Twoim zasięgu!

 

 

Reklama
Tesali
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama13
reklama13
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska