Artykuł współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundusze europejskie na projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. To wsparcie w opracowywaniu nowych produktów i usług w celu zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności firm na rynku. Pula unijnych środków na ten cel wyniesie ponad 4,3 mln zł. Wnioski w konkursie ogłoszonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych będą przyjmowane do 15 stycznia 2020 r.

Opracowywanie innowacji

Unijne środki pomogą przedsiębiorstwom oraz powiązaniom kooperacyjnym w realizacji eksperymentalnych prac rozwojowych lub projektów uwzględniających zarówno badania przemysłowe, jak i eksperymentalne prace rozwojowe. Prace można zrealizować samodzielnie lub we współpracy z naukowcami. Elementem projektu mogą być także prace przedwdrożeniowe. Przedsiębiorcy mogą pozyskać dotacje na pokrycie kosztów m.in.:

         – amortyzacji lub odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej,

         – wynajmu powierzchni laboratoryjnej,

         – zakupu materiałów takich jak np. surowce, półprodukty, odczynniki czy drobny sprzęt laboratoryjny

          – utrzymania linii technologicznych czy instalacji doświadczalnych,

          – wynagrodzenia badaczy, techników i innych osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu.

Jaki poziom dofinansowania?

Na największe wsparcie mogą liczyć mikro i mali przedsiębiorcy. Wyższe dotacje przewidziane są na badania przemysłowe niż na prace rozwojowe. Dostępne w konkursie finansowanie waha się od 40 procent w przypadku prac rozwojowych realizowanych przez dużego przedsiębiorcę do 80 procent w przypadku badań przemysłowych realizowanych przez mikro i małą firmę. Minimalna wartość dofinansowania wyniesie 500 tys. zł. To co istotne, projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie ma szans na uzyskanie dofinansowania.

Na jakie projekty?

Na wsparcie mają szansę wyłącznie projekty zgodne z kierunkami rozwoju innowacyjności określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku, czyli tak zwanymi obszarami inteligentnej specjalizacji. Do obszarów tych należą: wysoka jakość życia, bezpieczna żywność, nowoczesne usługi dla biznesu oraz inteligentne systemy zarządzania. Preferowane są inwestycje związane z rozwojem branży chemicznej. Dodatkowo punktowane będą też m.in. prace, których efektem będą rozwiązania pozytywnie oddziałujące na ochronę środowiska.

Gdzie szukać informacji?

Informacje o konkursie w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – Typ projektów: Projekty badawczo-rozwojowe dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Zapraszamy również do kontaktu z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich zlokalizowanym przy ul. Plac Kościuszki 5 w Ciechanowie, tel.: 22 542 27 16, infolinia: 801 101 101 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora), e-mail: punkt_ciechanow@mazowia.eu.

Nie zwlekaj i już dziś złóż wniosek o dofinansowanie.

Fundusze z RPO WM są w Twoim zasięgu!

 

 

Znajdź nas na FB

Reklama
previous arrow
next arrow
Slider
Reklama
previous arrow
next arrow
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider