W gminie Sońsk ruszył nabór do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024!

Wójt Gminy Sońsk Jarosław Muchowski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w okresie od 01.03.2024 r. do 31.12.2024 roku, w zakresie:

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych: 15.000,00 zł

Zadanie I. Upowszechnianie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych wśród mieszkańców Gminy Sońsk – 5.000,00 zł
Zadanie II. Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu – 10.000,00 zł

Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych: 35.000,00 zł
Zadanie I. Wspieranie inicjatyw mających na celu wzbogacenie oferty z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej mieszkańców Gminy Sońsk – dzieci, młodzieży i dorosłych – 20.000,00 zł
Zadanie II. Organizacja imprez kulturalnych – 15.000,00 zł

 

Oferty na realizację wyżej wymienionych zadań należy składać w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do 23 lutego 2024 roku do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Sońsk, ul. Ciechanowska 20, 06-430 Sońsk (w punkcie podawczym Urzędu lub drogą pocztową na adres Urzędu – decyduje data wpływu, nie data stempla pocztowego). Oferta nie złożona we wskazanym terminie lub która wpłynie pocztą po terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

Wybór ofert nastąpi w terminie do 29 lutego 2024 roku.

 

Szczegóły pod linkiem https://www.sonsk.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=334...

 

Reklama
Tesali
mazo kampania 1050x320px kopia
Nowy projekt PUZIM
optyk-baner-internet
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
mazo kampania 1050x320px kopia
Nowy projekt PUZIM
optyk-baner-internet
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama18
reklama18
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska