Wydarzenia z sierpnia 1944 roku z pewnością pamiętają najstarsi mieszkańcy nie tylko Gutkowa ale i okolicznych wsi. Wówczas podczas walki zginęli żołnierze Armii Krajowej Tadeusz Rzeszotarski „Żuk” oraz Albin Krupiński „Konar”. Po okrutnych męczarniach wykonano wyrok poprzez powieszenie na dwóch kolejnych Piotrze Żebrowskim „Dębskim” oraz Zygmuncie Żebrowskim. Ich ciała zostały złożone do grobu na cmentarzu parafialnym w Łopacinie.
74 lata po tych dramatycznych wydarzeniach oddano hołd Bohaterom Północnego Mazowsza. Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się od mszy św. w Kościele w Łopacinie. Zgromadzeni mogli wysłuchać koncertu wykonaniu Zespołu Ludowego „Młode Kurpie” z Jednorożca. Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze na grobie bohaterów. Nie zabrakło Apelu Poległych i przemówień.

Lim.

 

więcej w papierowym wydaniu CC