Dynamiczne strzelanie, marsz kondycyjny, ćwiczenie z 2. Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą – tak rozpoczął się maj dla Terytorialsów z 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Oprócz dwudniowych szkoleń rotacyjnych, pododdziały 5MBOT przystąpiły do szkoleń zintegrowanych, które podsumowały dotychczas nabyte umiejętności żołnierzy.

Wraz z początkiem maja nadszedł czas na intensywne szkolenia – zarówno weekendowe, tzw. rotacyjne oraz zintegrowane – które należą do tych wyczekiwanych przez żołnierzy. To właśnie podczas szkolenia zintegrowanego terytorialsi mają możliwość sprawdzić się w trakcie 14-dniowego zgrupowania m.in. z umiejętności indywidualnych, specjalistycznych i zespołowych.
Od 8 do 21 maja szkolenie zintegrowane realizowały samodzielne plutony 52. batalionu lekkiej piechoty w Komorowie: pluton dowodzenia i zabezpieczenia oraz logistyczny. Niedługo po nich (15 maja br.) szkolenie zintegrowane rozpoczęli żołnierze kompanii dowodzenia 5MBOT. Obydwa pododdziały zaangażowane były w ćwiczenie dowódczo-sztabowe pk. Rój-23.


Podczas kolejnych dni szkolenia „poligonowego”, żołnierze kompanii dowodzenia doskonalili umiejętności dynamicznego strzelania, uwzględniającego różne postawy oraz odległości do celów, a także ćwiczyli działania w terenie zurbanizowanym. Następnie na terytorialsów czekał 8 kilometrowy marsz kondycyjny z zasobnikiem piechoty górskiej, w pełnym oporządzeniu do m. Targonie. Po dotarciu do celu żołnierze realizowali nocne bytowanie. Tam założyli bazę, posterunki obserwacyjne i podzieleni na sekcje prowadzili działania taktyczne w terenie przygodnym.


Z kolei żołnierze 53 batalionu lekkiej piechoty z Siedlec odbyli weekendowe szkolenie pod okiem instruktorów z 2. Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej na lotnisku w Janowie. Terytorialsi poznali procedury kooperowania ze statkami powietrznymi oraz zasady naprowadzania śmigłowca „SOKÓŁ”. Dowiedzieli się również w jakich sytuacjach zachodzi konieczność lądowania statku powietrznego w terenie przygodnym i jak takie miejsce odpowiednio przygotować oraz zabezpieczyć.


Mazowiecka Piątka nie zwalnia szkoleniowego tempa – w trakcie tzw. poligonu są już kolejne pododdziały Brygady. Już niebawem oprócz weekendowych szkoleń rotacyjnych i zintegrowanych, rozpocznie się szkolenie podstawowe i wyrównawcze realizowane w ramach projektu „Wakacje z WOT”.

źródło:5MBOT 

 

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska