Są młodzi, aktywni, pełni pomysłów, a od dziś mają kolejne narzędzia, by je realizować. Nowi młodzieżowi radni województwa złożyli  ślubowanie i wybrali władze Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W uroczystości udział wzięli m.in. Ludwik Rakowski, przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego, Mirosław Adam Orliński, Marcin Podsędek – wiceprzewodniczący sejmiku oraz marszałek województwa Adam Struzik i członkini zarządu Elżbieta Lanc.

 

Sejmik jest reprezentacją młodzieży uczącej się. W jego skład wchodzi podobnie jak w przypadku „dorosłego” sejmiku 51 radnych. Kandydować mogli mieszkańcy województwa mazowieckiego, którzy w ostatnim dniu rekrutacji mieli ukończone 13 lat i nie ukończyli 17. roku życia. W obecnej kadencji mamy 24 radne i 27 radnych wyłonionych w siedmiu okręgach wyborczych, którzy są uczniami szkół z terenu województwa mazowieckiego. Kadencja młodzieżowego sejmiku trwa 2 lata.

Młodzieżowy Sejmik ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów samorządu województwa. Reprezentuje głos młodzieży w dialogu z sejmikiem, zarządem województwa i urzędem marszałkowskim. Inicjuje i promuje działania o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym i ekologicznym. Organizuje wydarzenia i inicjatywy dla młodzieży.

W celu realizacji swoich zadań współpracuje z podmiotami działającymi przy samorządzie województwa, młodzieżowymi radami gmin i powiatów, innymi młodzieżowymi sejmikami, organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, a także instytucjami publicznymi.

Jak zostali wybrani młodzieżowi radni?

Radni Młodzieżowego Sejmiku byli wybierani w ramach wyborów powszechnych. Radni zgłaszali się przez rejestrację na stronie internetowej i wypełnienie zgłoszenia aplikacyjnego. Aplikacje musiały zyskać akceptację minimum 50 mieszkańców województwa mazowieckiego w formie elektronicznej listy poparcia. Zgłoszenia aplikacyjne zostały ocenione przez Wojewódzką Komisję Wyborczą Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Pomiędzy 12 a 30 września odbyło się głosowanie powszechne. Mogli w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy województwa mazowieckiego od 13 do 18 roku życia. Na tej podstawie wyłoniono 51 radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Radną Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego II kadencji. została uczennica I LO w Ciechanowie Julia Górska z klasy  2 językowej. 

 

 

red. 

 

Reklama
Tesali
1m
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
1m
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska