Dziś obchodzimy 10. rocznicę jednego z najstraszliwszych wydarzeń w najnowszej historii Polski – katastrofy prezydenckiego tupolewa pod Smoleńskiem, którym delegacja udała się na obchody 70-lecia mordu w Katyniu. W jednej chwili straciliśmy 96 rodaków, w tym wybitnych przedstawicieli elit – prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z małżonką, byłego prezydenta na uchodźstwie, polityków, duchownych, dowódców wojska… Choć lata mijają, Polacy wciąż pamiętają o ofiarach. Wśród ofiar była Janina Fetlińska z Ciechanowa – pielęgniarka, doktor nauk medycznych, senator VI i VII kadencji oraz społecznik.
Janina Fetlińska z d. Galicka urodziła się 14 czerwca 1952 r. Ukończyła Liceum Medyczne Pielęgniarstwa w Krakowie w 1971 r. oraz Wydział Pielęgniarski Lubelskiej Akademii Medycznej uzyskując w roku 1977 tytuł magistra . W 1986 r. jako pierwsza w Polsce pielęgniarka uzyskała stopień doktora nauk medycznych w tym zawodzie. Przez miłość do ludzi zostałam pielęgniarką – mówiła Janina Fetlińska o wyborze drogi życiowej. Była Dyrektorem Biura Ciechanowskiego Konsorcjum Zdrowia. Brała czynny udział w realizacji Programu Rozwoju Polskiej Służby Zdrowia Rządu Polskiego i Banku Światowego oraz jako ekspert, a następnie dyrektor Programu Rozwoju POZ i Samorządu Pielęgniarskiego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Rządu Kanadyjskiego. Szczególnie ważne w pracy dr Janiny Fetlińskiej były działania na rzecz rozwoju zawodowego i kształcenia koleżanek i kolegów decydujących się na służbę pacjentom.. Była pierwszym Prezesem (1994-1997) Stowarzyszenia Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce. Tworzyła samorząd pielęgniarski na Mazowszu. Inicjowała tłumaczenia i opracowania podręczników dla pragnących nauczyć się jak pracować z chorymi oraz recenzowała prace naukowe dla wielu wydawnictw. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów i prac naukowych z zakresu pielęgniarstwa, promocji zdrowia i zdrowia publicznego. Pełniła funkcję radnego powiatu ciechanowskiego pierwszej i drugiej kadencji. Angażowała się w wiele inicjatyw społecznych na szczeblu zarówno lokalnym, jak i krajowym. Była jednym z najbardziej aktywnych i pracowitych senatorów (VI i VII kadencji). Jej życie w służbie innym przerwała katastrofa samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. , którym udawała się na uroczystość obchodów 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.
Cała biografia Janiny Fetlińskiej świadczy o jej oddaniu oraz trosce wobec słabszych i doświadczających różnego rodzaju cierpień . W szkole i w domu uczono mnie, że z chorych czy brzydkich nie można się wyśmiewać albo ich poniżać, należy im pomagać i wspierać w ich większym trudzie życia, trudnym losie, bowiem jest to sprawdzian mojego człowieczeństwa, mojej kultury, mojego stosunku do Boga i ludzi – mówiła. Zawsze i przede wszystkim czuła się pielęgniarką i społecznikiem. Była osobą o ogromnej wrażliwości na potrzeby innych , niezwykle życzliwą i pomocną ludziom.
Powtarzała często: Nie jestem politykiem, jestem społecznikiem. Zawsze będę pomagać ludziom. Jeden z autorów książki, doktor Rafał Zgorzelski podkreśla, że podczas wielu godzin pracy nad książką, spotkań i rozmów nie spotkał nikogo, kto powiedziałby coś złego o Janinie Fetlińskiej. „W Ciechanowie jej nazwisko otwierało każde drzwi, a szacunek okazywali wszyscy bez względu na przekonania polityczne” – czytamy we wstępie do książki o śp. senator. I taką Janinę Fetlińską pamięta nie tylko Ciechanów, ale także cała Polska.
Red.

 

 

Znajdź nas na FB

Reklama
previous arrow
next arrow
Slider
Reklama
previous arrow
next arrow
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider