Niemal w całym kraju występuje bardzo duże zagrożenie pożarowe lasów. Nie inaczej jest w powiecie ciechanowskim. Wilgotność w lasach jest bardzo niska. Ciepłe i wietrzne dni bez opadów deszczu sprzyjają powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów.
Do bardzo groźnej sytuacji doszło wczoraj (niedziela, 13 maja2018) o godz. 6.25 strażacy zostali wezwani do pożaru ściółki leśnej w miejscowości Damięty Narwoty w gminie Sońsk.
Pamiętajmy, jeśli w najbliższych dniach przebywać będziemy w lasach, zachowujmy się ostrożnie. Nie należy wypalać traw w pobliżu terenów leśnych, wyrzucać niedopałków, rozrzucać szkła. W razie pożaru należy niezwłocznie powiadomić straż pożarną (numery alarmowe 998 lub 112). Jak zapowiada nadleśnictwo Ciechanów jeśli w najbliższych dniach nie spadnie deszcz, może zostać wydany zakaz wstępu do lasu.
Lim.
Fot. OSP Sońsk