Za nami sesja Rady Gminy Ciechanów. Jedną z uchwał, która była procedowana podczas obrad dotyczyła wysokości podatku od nieruchomości na przyszły rok. Radni zdecydowali, które podatki wzrosną, które zmaleją, a które pozostaną bez zmian.


Właściciele nieruchomości, na przykład domów, garaży czy działek budowlanych, zobowiązani są do opłacania podatku od nieruchomości. Podatki lokalne zależne są od poziomu inflacji z pierwszych sześciu miesięcy 2023 roku. GUS podał, że wskaźnik wzrostu cen w tym czasie wyniósł aż 15 procent.
Radni Gminy Ciechanów w dniu 31 października przyjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024. Niektóre wzrosły. Ale są też dobre informacje część stawek nie została zmieniona, a co więcej są nawet obniżki.
Od gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za 1 m2- wzrost z 1,12 zł do 1,29 zł; Wzrost stawki został wyliczony wg wskaźnika inflacji o 15%.
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – stawka 0,55 . W tym punkcie pozostawiono bez zmian.
Od budynków lub ich części
a) mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej -stawka 1,00. Nie uległa zmianie.
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej – na wniosek radnych uległa wzrostowi z 25 zł do 27 zł. Warto jednak zaznaczyć, że Wójt Gminy Ciechanów Stefan Pawłowski proponował aby stawka pozostała na niezmienionym poziomie.
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – od 1 m2 – 5,00zł. Stawka została obniżona na wniosek Wójta z 7,00 zł do 5,00 zł. Jest to obniżka o 28,5%.
Od budowli
a) pozostawiono stawkę bez zmian, tj. 2% ich wartości.

Przyjęte stawki podatku od nieruchomości będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 roku.
Mil.

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
PAWLOWSKI-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
PAWLOWSKI-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska