W Starostwie Powiatowym w Ciechanowie została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Ciechanowskim, reprezentowanym przez Starostę Jana Andrzeja Kaluszkiewicza i Wicestarostę Marka Marcinkowskiego, a Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, reprezentowanym przez Dyrektora Andrzeja Kamasę.


Jednym z istotnych czynników wpływających na poprawę jakości skutecznej opieki nad noworodkiem i niemowlęciem jest edukacja przyszłych rodziców. Nieocenioną rolę w tym zakresie odgrywają szkoły rodzenia. Powiat Ciechanowski już po raz kolejny realizuje program związany z organizacją szkoły rodzenia, której głównym celem jest nie tylko przygotowanie matek do porodu i opieki nad noworodkiem, ale także ułatwienie podmiotowi realizującemu świadczenia zdrowotne, przeprowadzenie procesu związanego z porodem.
Na realizację powyższego zadania w 2024 roku, Powiat Ciechanowski przeznacza kwotę 50.000,00 zł.

 

fot. Powiat ciechanowski 

Reklama
Tesali
optyk-baner-internet
Czas-Ciechanowa_Mazowsze2
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
optyk-baner-internet
Czas-Ciechanowa_Mazowsze2
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama18
reklama18
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska