„Aktywny Ciechanów”, z takim hasłem idą do wyborów kandydaci na miejskich radnych z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. 29 kandydatów w 4 okręgach wyborczych otrzymało rekomendację prezydenta Krzysztofa Kosińskiego, który ubiega się o reelekcję. Są wśród nich osoby, które w obecnej kadencji piastują mandat radnych, ale są i nowe, które dotychczas nie były znane na ciechanowskiej scenie politycznej. Nie jest też zaskoczeniem, że z list PSL kandyduje Edyta Rzeplińska – Filipowicz, która niedawno odeszła z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Okręg nr 1 – osiedla: Kargoszyn, Podzamcze, Powstańców Wielkopolskich: Michał Jeziółkowski, Piotr Wojciechowski, Robert Umiński, Ilona Czachowska, Halina Pasikowska-Pikus, Tomasz Gołębiewski, Aleksandra Czarnecka.
Okręg nr 2 – osiedla: Kwiatowe, Bloki, Zachód: Edyta Rzeplińska-Filipowicz, Tomasz Ptasiewicz, Magdalena Grelik-Grodecka, Barbara Chełmińska, Paweł Łukasik, Karol Makijonko.
Okręg nr 3 – osiedla Aleksandrówka, Aleksandrówka II, Śródmieście: Krzysztof Leszczyński, Jacek Duriasz, Stanisław Jankowski, Edyta Królewiecka, Rafał Górecki, Joanna Kiszkurno, Beata Brym, Józef Borkowski.
Okręg nr 4 – osiedla: Płońska, Słoneczne, Przemysłowe: Michał Rząsiński, Wiesław Brzozowski, Adam Stępkowski, Marek Wróblewski, Anna Smolińska, Marzena Bastek, Edyta Prekiel.
Red.