Radna miejska Edyta Rzeplińska-Filipowicz podczas ostatniej sesji Rady Miasta Ciechanów złożyła interpelację  dot. wprowadzenia ograniczenia prędkości w ul. Powstańców Warszawskich. 


” Na prośbę Mieszkańców ul. Powstańców Warszawskich proszę o rozważenie możliwości wprowadzenia ograniczenia prędkości w tej ulicy. Informują oni, iż wielu kierowców porusza się nią szybko, co stanowi zagrożenie dla jej użytkowników. Wbrew pozorom jest to ulica dość ruchliwa z uwagi m.in. na zlokalizowanie przy niej, bądź przyległej ul. Wiklinowej, różnych instytucji, placówek oświatowych” –  zargumentuje radna Edyta Rzeplińska-Filipowicz.

W związku ze złożoną interpelacją Urząd Miasta wystąpił do Komendy  Powiatowej  Policji w Ciechanowie o udostępnienie informacji o zaistniałych zdarzeniach drogowych na ww. ulicy, które miały miejsce w latach 2021-2023. Ponadto zwrócno się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie ograniczenia prędkości na tej ulicy. 

 

 

 

 

 

fot. google maps