Radni Mazowsza ustalili nowe stawki opłat za egzaminy na prawo jazdy. Od 1 kwietnia br. część teoretyczna egzaminu będzie kosztowała 50 zł. Cześć praktyczna natomiast 200 zł lub 250 zł w zależności od kategorii uprawnień.

Rosnące koszty pojazdów, paliwa, utrzymania nieruchomości, placu manewrowego, systemu informatycznego, mediów, wynagrodzenia egzaminatorów oraz obsługi technicznej, informatycznej i administracyjnej zmusiły radnych województwa mazowieckiego do przyjęcia nowych stawek opłat za egzaminy na prawo jazdy.

Taką możliwość przewiduje podpisana w ubiegłym roku przez prezydenta nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. Na Mazowszu od 1 kwietnia br. stawki za egzamin teoretyczny wzrosną o 20 zł, natomiast za egzamin praktyczny od 5 do 60 zł w zależności od kategorii uprawnień.

– Temat nieadekwatnie niskich opłat za egzaminy na prawo jazdy przez długi czas był poruszany przez sejmiki w całym kraju. Ich wysokość nie miała żadnego odzwierciedlenia w realnie ponoszonych kosztach organizacji egzaminów. Samorządy apelowały do rządu o zmianę stawek. Rząd jednak decyzji o podwyżkach nie podjął i przerzucił na samorządy odpowiedzialność ustalania opłat egzaminacyjnych, uchwalając nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz o kierujących pojazdami z 4 listopada 2022 r. – wyjaśnia radna województwa Anna Katarzyna Brzezińska, przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu.

Przychody z przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy stanowią ok. 90 proc. wszystkich przychodów mazowieckich WORD-ów. Stawki opłat uwzględniają koszty rzeczowe i osobowe ponoszone przez ośrodki ruchu drogowego i obejmują m.in. koszty: pojazdów, paliwa, utrzymania placu manewrowego, systemu informatycznego, utrzymania nieruchomości, mediów, wynagrodzenia egzaminatorów, obsługi technicznej, informatycznej oraz administracyjnej, które są niezbędne do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy.

Koszty te znacząco wzrosły, szczególnie w ostatnim czasie, dlatego zmiana stawek to ekonomiczna konieczność, na co szczególnie zwraca uwagę radna województwa Urszula Kierzkowska, przewodnicząca Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

– Od 2021 r. inflacja osiąga najwyższy poziom od lat. W styczniu tego roku wyniosła aż 17,2 proc. Zdrożały m.in. żywność i napoje, odzież, użytkowanie mieszkania, nośniki energii i transport. Obecnie nie ma dobra konsumpcyjnego, na którego działalność nie ma wpływu inflacja. Dotknęła ona również Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD-y), których zasady funkcjonowania ustala Ministerstwo Infrastruktury. Ośrodki te borykają się z coraz większymi problemami finansowymi, a rząd zamiast zwiększyć ich finansowanie, przerzucił to zadanie na samorządy. Ustawa nie przewiduje przekazania sejmikom żadnych dodatkowych środków na ten cel. Tym samym radni województwa zostali postawieni w sytuacji, w której jedynym rozwiązaniem jest podniesienie stawek opłat za egzaminy na prawo jazdy.

Przeprowadzona przez wszystkie wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na Mazowszu symulacja kosztów egzaminowania pokazała, że obowiązujące i niezmieniane od ponad 10 lat stawki za egzaminy są niewystarczające. To właśnie ze środków pochodzących z tych opłat WORD-y powinny mieć możliwość modernizacji i utrzymania infrastruktury służącej do przeprowadzania egzaminów. Dodatkowo, w ostatnich latach w Polsce spadła liczba przeprowadzanych egzaminów z 4 do 2,3 milionów.

Od 1 kwietnia br. część teoretyczna egzaminu będzie kosztowała 50 zł. Cześć praktyczna natomiast 200 zł lub 250 zł w zależności od kategorii uprawnień. Realny wzrost cen to 20 zł za egzamin teoretyczny oraz od 5 do 60 zł za egzamin praktyczny w zależności od kategorii uprawnień.

Nowe opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego, poza pokryciem kosztów rzeczowych i osobowych funkcjonowania WORD-ów, powinny zapewnić możliwość dokonania podwyżki wynagrodzeń egzaminatorów, które nie były zmieniane od 2007 r.

 

źródło:UMWM

fot. WORD 

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
optyk-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
optyk-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska