15 lutego 2024 w Starostwie Powiatowym odbyło się czwarte już szkolenie dla jednostek organizacyjnych z zakresu dostępności.

Spotkanie dotyczyło obsługi osób z niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu oraz zaburzeniami psychicznymi i jest elementem całego cyklu spotkań.

Mają one pomóc w realizacji U S T A W Y z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz U S T A W Y z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (z późniejszymi zmianami).

W poprzednich prelekcjach poruszono również tematykę:

  • asystencji osobom niepełnosprawnym podczas ewakuacji,
  • pozyskiwania funduszy unijnych przez instytucje, stowarzyszenia działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami w celu pozyskiwania środków na realizację w/w ustaw,
  • zasad ogólnych w obsłudze osób niepełnosprawnych.

Pod koniec lutego oraz w marcu odbędą się jeszcze spotkania dotyczące powstawania dokumentów tworzonych z myślą o osobach mających trudności w czytaniu i rozumieniu tekstów (ETR) oraz wytycznych technicznych w realizacji projektów inwestycyjnych z zakresu dostępności.

W  późniejszych terminach przewidziane są szkolenia praktyczne z wybranych zagadnień.

Do tej pory w naszych spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele: Powiatowej Biblioteki Publicznej, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej, Powiatowego Zarządu Dróg, Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie, PCKiSz w Ciechanowie, DPS Kombatant, Rady Miasta Ciechanów, LO nr 1 w Ciechanowie.

Na szczególną uwagę zasługuje duża aktywność w szkoleniach pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Serdecznie gratulujemy zaangażowania.

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie organizuje też spotkania ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz dla stowarzyszeń i instytucji działających na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami. W trakcie zebrań istnieje możliwość  zgłoszenia  własnych propozycji. Pomysły, które leżą w zakresie kompetencji Starostwa i  możliwości finansowych wpisywane są do planu realizacji. Ostatnie spotkanie podczas którego wypracowano kilka propozycji dotyczących nowych inicjatyw na rzecz rekreacji i integracji miało miejsce 31 stycznia 2023 roku. Wcześniejsze spotkanie w czerwcu minionego roku przyczyniło się do wypracowania listy postulatów, których dużą część  wprowadzono do nowego planu działań na rzecz dostępności urzędu.  

Przypominamy również, że  na naszych stronach www w zakładce dostępność  opisujemy realizowane działania na rzecz zmian w Starostwie Powiatowym  sprzyjających osobom ze szczególnymi potrzebami.

W tej samej zakładce można też znaleźć:

  • materiały dotyczące nowinek technicznych wspomagających funkcjonowanie w różnych obszarach niepełnosprawności,
  • informacje przybliżające zagadnienia różnych obszarów niepełnosprawności,
  • wykaz osób mogących udzielić porad dla osób niepełnosprawnych,
  • plik w formie łatwej do czytania i zrozumienia z informacjami:

– jak poruszać się po budynku Starostwa Powiatowego,

– z zakresu edukacji i wychowania dla osób z niepełnosprawnościami,

– o pomocy społecznej,

– o fundacjach i stowarzyszeniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami,

– z zakresu kultury i sztuki,

– o nieodpłatanej pomocy prawnej,

– z zakresu porad n/t pomocy finansowej,

– o asystencji osoby niepełnosprawnej,

– o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością.

Mamy nadzieję, że wspólnie wypracowane rozwiązania i podejmowane przez nas działania przyczynią się do zwiększenia aktywności całej społeczności osób niepełnosprawnych w naszym powiecie.

źródło:Powiat Ciechanowski 

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
PAWLOWSKI-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
PAWLOWSKI-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska