Internet odgrywa ogromną rolę w naszym życiu. Większość spraw załatwiamy w sieci, tam też robimy zakupy, spotykamy się ze znajomymi, pracujemy. O korzyściach płynących z możliwości, jakie daje Internet, nie trzeba nikogo przekonywać. Warto jednak przypominać, jakie zagrożenia niesie ze sobą. O tym mówiliśmy na spotkaniu z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.

Czym jest cyberprzemoc?

Cyberprzemoc to nic innego jak przemoc popełniana przy użyciu środków technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych czyli najczęściej przy użyciu Internetu. Podstawowymi formami cyberprzemocy są: nękanie, zastraszanie, szantaż, publikowanie i rozsyłanie kompromitujących treści, zdjęć, filmów, umieszczanie obraźliwych komentarzy, włamania na konto na portalach społecznościowych, podszywanie się w Internecie pod inną osobę wbrew jej woli czy celowe wykluczanie z grup.

Jakie skutki?

Każda forma przemocy niesie za sobą falę negatywnych skutków dla ofiary. W zależności od powagi zdarzenia, indywidualnej wrażliwości ofiary czy okoliczności, w jakich doszło do przemocy, skutki mogą być bardzo różne. Osoba doświadczająca cyberprzemocy musi borykać się z poczuciem bezradności, spadkiem poczucia własnej wartości, lękiem, spadkiem nastroju, problemami z koncentracją. Zdarzają się sytuacje, które kończą się samobójstwem. Dlatego należy przeciwdziałać wszelkim możliwym formom cyberprzemocy.

W tym celu z młodzieżą I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie spotkała się ciechanowska policjantka, która omówiła tematykę cyberprzestępczości. Podczas spotkania wyjaśniono czym jest zjawisko cyberprzemocy, na które młodzież może być narażona podczas korzystania z komunikatorów internetowych, forów dyskusyjnych czy nawet poczty elektronicznej. W trakcie spotkania policjantka podkreśliła, że zjawisko cyberprzemocy, które na pozór wygląda niewinnie, może wyrządzić ogromne szkody. Przemoc ta jest szczególnie dotkliwa, ponieważ kompromitujące materiały takie jak: ukradkiem zrobione zdjęcia czy nagrane telefonem komórkowym filmiki, docierają za pomocą sieci w krótkim czasie do wielu osób.

Młodzież poznała najczęstsze rodzaje przestępstw popełnianych przy użyciu Internetu np. zamieszczanie kompromitujących i poniżających wpisów, zniekształcanych wizerunków osób itp. Przestrzegała również przed zawieraniem nowych znajomości w sieci oraz podawaniem swoich danych osobowych. Młode osoby dowiedziały się także o odpowiedzialności prawnej, jaką ponosi osoba nieletnia będąca sprawcą czynu karalnego.

Co zrobić, gdy mamy do czynienia z cyberprzemocą?

  • Zgłaszaj! Szybka reakcja na każdą formę cyberprzemocy może pomóc zatrzymać eskalowanie takich działań. Zdecydowana większość serwisów społecznościowych ma w swoich regulaminach zapisy dotyczące cyberprzemocy. Zachowania o takim charakterze można zgłosić administratorowi strony, żądając interwencji. Warto pamiętać, że takiego zgłoszenia może dokonać osoba postronna, nie tylko ofiara przemocy. Obraźliwe komentarze, wulgaryzmy można zgłaszać także do moderatorów forów dyskusyjnych. Poważne przypadki cyberprzemocy, będące naruszeniem prawa (np. groźby karalne, propozycje seksualne, publikowanie nielegalnych treści itp.), powinny zostać zgłoszone na policję lub do prokuratury. W imieniu osoby nieletniej zgłoszenia dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.
  • Nie kasuj, zapisuj! Dowody stosowania cyberprzemocy można w dość łatwy sposób zebrać. Warto zachować treści wiadomości, kopie rozmów (w tym nagrań głosowych), zdjęcia, filmy, zrobić zrzuty ekranu ze stron i portali internetowych, zachować wiadomości e-mail.

 

asp. Magda Zarembska/ KPP w Ciechanowie

Reklama
Tesali
optyk-baner-internet
Czas-Ciechanowa_Mazowsze2
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
optyk-baner-internet
Czas-Ciechanowa_Mazowsze2
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama18
reklama18
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska