Niebawem rozpocznie się pierwszy etap ofensywy drogowej Powiatu Przasnyskiego polegający na kompleksowej rozbudowie dróg powiatowych Przasnysz – Baranowo oraz Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc, z projektowaniem uniwersalnym. Realizacja tych szeroko zakrojonych inwestycji będzie możliwa dzięki 13 300 000 zł, które Powiat Przasnyski zdobył​ w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. 12 września 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przasnyszu nastąpiło zawarcie umów z wykonawcami.

Pierwszy etap strategicznego projektu dostosowującego drogi powiatowe do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych w regionie. Kompleksowy charakter inwestycji wykreuje infrastrukturę, która zapewni bezpieczny transport i skomunikowanie podstref Przasnyskiej Strefy Gospodarczej oraz pozytywnie wpłynie na turystykę i rekreację na terenie powiatu przasnyskiego, zapewniając dojazd do Sanktuarium w m. Św. Miejsce, basenu i krytego lodowiska. Zadanie obejmuje kompleksowe wykonanie dróg klasy Z o długości około 16,5 km. Ich elementami będą m.in. urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ciągi pieszo-rowerowe, chodniki, odwodnienie i zieleń.
Wykonawcą części 1. zamówienia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo w km od 1+440 do km 10+447″​ został UNIBEP S.A., Bielsk Podlaski Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A. w Białymstoku. Wykonawca wykona zadanie za kwotę 15 509 974,79 zł brutto. Inwestycja będzie polegała na wykonaniu robót ziemnych, frezowaniu istniejącej nawierzchni, położeniu warstw bitumicznych i utwardzonych, budowie poboczy i przebudowie zjazdów oraz wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów poprawią ścieżki i chodniki.​ Około 370 m kw. ścieżki rowerowo-pieszej powstanie w Przasnyszu. Wykonawca dokona również przebudowy istniejącego chodnika po stronie prawej w m. Bartniki, w m. Krępa Stara i oraz wybuduje chodnik w m. Cegielnia (około 2 720 m kw).
Najkorzystniejszą ofertę dla części 2, zamówienia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc w km od 14+371 do km 21+937 złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Marchliński Robert z Przasnysza. Realizację tej części zadania wykonawca wycenił na 7 776 623,19 zł brutto. Inwestycja obejmie roboty ziemne, wykonanie warstw nawierzchni bitumicznej, przebudowę zjazdów, oznakowanie poziome, wykonanie poboczy utwardzonych po obu stronach jezdni oraz pasów ruchu dla rowerów w m. Małowidz. Zadanie obejmie swoim zakresem również przebudowę istniejących zatok autobusowych wykonanych z kostki brukowej.
12 września br. Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski, Wicestarosta Waldemar Trochimiuk przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Beaty Czaplickiej zawarli z wykonawcami umowy na realizację inwestycji. Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia termin wykonania obu części prac wynosi 280 dni od daty zawarcia umów.

 

źródło: Powiat Przasnyski 

Reklama
Tesali
1m
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
1m
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama16
reklama16
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska