W dniu 8 sierpnia 2023 r., została podpisana umowa z Wykonawcą, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej” . Przedsięwzięcie inwestycyjne będące przedmiotem podpisanej umowy, dofinansowane zostało z Funduszu Solidarnościowego, w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.


Zadanie inwestycyjne dotyczy kompleksowej budowy nowego budynku kategorii XI, który wybudowany zostanie w Ciechanowie przy ul. Batalionów Chłopskich, na działce stanowiącej własność Powiatu Ciechanowskiego. Powierzchnia całkowita obiektu wyniesie 571 m2 .


W nowoczesnej bazie lokalowej Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej, utworzone zostaną miejsca pobytu dla 20 dorosłych osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Dla 14 osób przewidziany jest pobyt dzienny, zaś dla 6 osób pobyt całodobowy. W przypadku pobytu całodobowego, wyodrębniona zostanie część mieszkalna w postaci 6 jednoosobowych pokoi z łazienką.


W części pobytu dziennego, w budynku uwzględnione zostały m.in.: 2 gabinety rehabilitacyjne (fizykoterapii i masażu) wyposażone w urządzenia do przeprowadzenia zabiegów rehabilitacyjno-usprawniających, zgodnych z zaleceniem lekarza; sala terapii zapewniająca całotygodniowe świadczenie usług z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób z niepełnosprawnościami; gabinet zabiegowy dla pielęgniarek; 2 pokoje relaksacyjne; świetlica umożliwiająca kontakty z rodziną, odwiedziny, integrację osób niesamodzielnych; stołówka; kuchnia; pokój dla personelu z łazienką; pomieszczenia socjalne, techniczne i magazyn; pomieszczenia administracyjne; brudownik; łazienka wielofunkcyjną o pow. 7,6 m2; łazienka o pow. 6,5 m2; łazienka dla personelu o pow. 3,7 m2; szatnia; pokój porządkowy; zmywalnia; strefa dostaw.


– W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla ww. zakresu zadań, oferty złożyło 7 wykonawców. W wyniku zakończonego postępowania przetargowego, wykonawcą dla powyższego zakresu zadań, tj. budowy Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej, została firma: CYBER-TECH PPA NAŁĘCZ S.C. z siedzibą w Grzybowie -informuje Starostwo Powiatowe w Ciechanowie.


Termin realizacji na wykonanie zadania budowy obiektu określony został do dnia 30 listopada 2024 roku. Całkowita wartość przedsięwzięcia inwestycyjnego: 4.296.082,50 zł. Z czego dofinansowane stanowi 3.235.999,00 zł.

Powiatowe Centrum Opieki Wytchnieniowej przy ul. Batalionów Chłopskich 12 w Ciechanowie będzie miało na celu przede wszystkim zapewnienie usług bytowych i opiekuńczych osobom niepełnosprawnym. Powstające Centrum będzie pierwszą tego typu jednostką w powiecie ciechanowskim zapewniającą usługi opiekuńczo – mieszkalne w szerokim zakresie.

Wzmocni dotychczasowy system wsparcia poprzez rozszerzenie usług dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Bezbarierowa baza lokalowa i nowoczesne wyposażenie zapewni obok różnorodnego wsparcia (zdrowotnego, pielęgnacyjnego, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych  oraz społecznych) możliwość niezależnego i godnego funkcjonowania.

 

 

fot. Powiat Ciechanowski 

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska