Trwa modernizacja ulicy Gruduskiej. Od dziś  22 maja w związku z postępującymi pracami na drodze będą występowały nowe utrudnienia w ruchu. Rozpoczyna się frezowanie nawierzchni asfaltowej. W ramach przebudowy drogi do 15 czerwca 2020 r. wprowadzona została czasowa zmiana organizacji ruchu.

Od piątku 22 maja rozpocznie się kolejny etap. W związku z frezowaniem nawierzchni asfaltowej pojawią się kolejne utrudnienia w ruchu. Na drodze nadal obowiązuje ograniczenie prędkości oraz – w zależności od postępujących prac – lewo lub prawo stronne zwężenie drogi. W przypadku zajęcia pobocza, chodnika lub pasa ruchu, wprowadzone będzie ręczne kierowanie ruchem.
Wykonawca kontynuuje prace zgodnie z harmonogramem. Droga będzie miała 7 m. szerokości. Na ulicy położona będzie nowa nawierzchnia jezdni, wykonane będzie oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z nowym projektem stałej organizacji ruchu dla rozbudowywanego odcinka drogi. W obszarze pasa drogowego zostaną wyprofilowane bądź przebudowane skrzyżowania. Wykonane zostaną także zjazdy indywidualne na posesje i zjazdy na pola. W ramach inwestycji powstanie ciąg pieszo-rowerowy, przy ulicy ułożone będzie ponad 800 m chodników, na całym odcinku zniesione będą bariery architektoniczne. Projekt zakłada także odwodnienie drogi poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej w terenie zabudowanym w celu odprowadzenia wód opadowych z powierzchni drogi.
Ulica będzie miała także nowe, nowoczesne oświetlenie, które obejmie 24 słupy z lampami typu LED. Jego budowa trwa i jest realizowana ze środków własnych miasta. Jednocześnie trwają prace Energa Operator SA związane z przebudową napowietrznej linii energetycznej.
Modernizacja ul. Gruduskiej jest możliwa dzięki porozumieniu miasta z zarządcą drogi, na podstawie którego miasto w 2019 r. opracowało dokumentację techniczną i uzyskało pozwolenie na realizację inwestycji. Wykonawcę robót, w oparciu o przekazaną przez miasto dokumentację, wyłonił Miejski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Koszt przedsięwzięcia, to blisko 3 mln. zł.
Planowany termin zakończenia robót wraz z pozwoleniem na użytkowanie to koniec 2020 roku. Na ten moment Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich nie informował o wprowadzeniu zmian w harmonogramie realizacji inwestycji.

źródło: UM Ciechanów

 

Znajdź nas na FB

Reklama
previous arrow
next arrow
Slider
Reklama
previous arrow
next arrow
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Ogłoszenie
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider