Rozmowa z Janem Andrzejem Kaluszkiewiczem Starostą Powiatu Ciechanowskiego

Milena Bonisławska: Za nami XXXIII Koncert Noworoczny Gala 2024. Było to piękne wydarzenie, które przeniosło nas w bajkowy świat. Młodzi artyści odebrali statuetki za Artystyczny Sukces Roku.

Jan Andrzej Kaluszkiewicz: Przepiękne widowisko, przygotowane przez naszą  szalenie uzdolnioną młodzież pod wodzą pani Agnieszki Grzejdy, która całość wyreżyserowała. Olbrzymi wkład mieli również pracownicy PCKiSz z panią dyrektor Anną Smolińską. Brałem udział osobiście, jako wykonawca w 17. Galach i doskonale znam i doceniam wysiłek wszystkich artystów. Tym razem Gala odbyła się pod moim patronatem. To już druga. Jestem zaszczycony.  Mam oprócz słów podziwu, również serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników wydarzenia.

MB: Jak co roku nie zabrakło akcentu charytatywnego.

AK: Zawsze była licytacja, zawsze była zbiórka pieniędzy, ale podczas tegorocznej Gali padł kolejny rekord. Według moich informacji zebrano ponad 60 tys. złotych plus 20 eu i to nie jest jeszcze ostateczna suma. Fundusz Sztuka Młodych znacznie się wzbogacił. Nieliczni tylko widzowie opuścili licytację i udali się na zasłużony posiłek. Zdecydowana większość licytowała i dlatego osiągnięto ten niebywały sukces. Gratulacje.

MB: Trwają prace związane z modernizacją ulicy Leśnej. To inwestycja bardzo wyczekiwana przez mieszkańców. Jak przebiegają prace?.

AK: Działania związane z modernizacją ul. Leśnej przebiegają zgodnie z planem. Zakończyły się prace związane z budową sieci wodociągowych i dobiega końca budowa sieci kanalizacji deszczowej. Na dniach wykonawca przewiduje zamknięcie ul. Leśnej w obszarze za pętlą miejską. Objazd przez Gąski.

W ramach planowanej inwestycji zostanie przebudowana i poszerzona jezdnia, wykonane będą niezbędne prace instalacyjne, powstanie również bezpieczny ciąg pieszo – rowerowy.

Na I etap tej drogi o długości około 1 km, samorząd powiatowy pozyskał 5 mln zł dofinansowania z programu rządowego Polski Ład. Inwestycja potrwa do połowy grudnia 2024 roku.

MB: A kiedy rozpoczyna się remont drogi na trasie Ojrzeń-Nowe Miasto?

AK: W ramach złożonego wniosku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie powiat ciechanowski pozyskał dofinasowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi powiatowej nr 1247W Ojrzeń – Nowe Miasto (do granicy powiatu)  w wysokości 4 762 199,41 zł. Remont obejmować będzie wykonanie nowej nawierzchni jezdni, utwardzenie poboczy, oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych, wymianę przepustów, wykonanie oznakowania pionowego i poziomowego, remont chodnika, elementy odwodnienia. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania jest firma Wegarten Spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie. Wartość zadania wynosi 5 548 803,92 zł brutto. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 roku.

MB: Modernizacja dróg powiatowych będzie miała miejsce również na terenie gminy Sońsk. Proszę powiedzieć jakie to drogi.

AK: Obecnie trwają prace nad projektem przebudowy  drogi powiatowej nr 3248W od miejscowości Ślubowo do Kałęczyna.

MB: Pozostając w gminie Sońsk, powróćmy do drogi w Gutkowie. Wiemy, że uzupełniana jest dokumentacja, która jest konieczna do przebudowy drogi. Czy jest szansa, że prace rozpoczną się w tym rok?

AK: Niestety realizacja inwestycji będzie musiała poczekać. Z przykrością muszę stwierdzić, że nie będzie takiej możliwości, żeby pracę rozpoczęły się jeszcze w tym roku. Ze względu na brak zabezpieczonych środków w budżecie powiatu na ten cel oraz braku decyzji i pozwoleń, które blokują nam możliwość rozpoczęcia prac przebudowy. Jest to długotrwały proces inwestycyjny, który wiąże się z wydaniem wszelakich pozwoleń na etapie którego jesteśmy.

MB: Klika tygodni temu gościł Pan na zebraniu wiejskim w Sońsku. Proszę powiedzieć z jakimi problemami przyszli mieszkańcy?

AK: Jak zwykle tematem najważniejszym były drogi. Mieszkańcom Sońska chodzi przede wszystkim o drogę w samej wsi, wycinkę starodrzewu, ograniczenie szybkości na wjeździe do Sońska od strony Gąsocina. Mogę zapewnić, że wyremontujemy „mały most” i postaramy sie usunąć zagrażające mieszkańcom drzewa. Zrobiliśmy już ewidencję i wystąpimy z odpowiednimi wnioskami. Resztę postulatów postaramy sie wykonać po wyborach.

MB: Trwa budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej. Na jakim etapie są prace i kiedy obiekt będzie gotowy?

AK: Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej to bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców Powiatu Ciechanowskiego. To pierwsza placówka zajmująca się opieką wytchnieniową – czyli zapewnieniem opieki czasowej dla osób chorych i niepełnosprawnych wymagających opieki. Prace związane z budową tego obiektu przy ulicy Batalionów Chłopskich przebiegają zgodnie z harmonogramem. Obecnie budynek ma wymurowane ściany nośne oraz strop nad parterem jest to stan surowy otwarty. Planowany termin zakończenia to listopad 2024 roku. Jest to bardzo potrzebna i wyczekiwana inwestycja, w której zostaną stworzone warunki lokalowe jak i sanitarne  dla 20 osób niepełnosprawnych, w tym 14 osób na pobyt dzienny i 6 osób na pobyt stały całodobowy. Obiekt będzie dostosowany architektonicznie dla tej grupy osób oraz zapewni im możliwość rozwoju, samodzielności i niezależności. Wartość inwestycji wynosi 4 296 082,50 zł w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo- mieszkalne” na kwotę 3 219 900,00 zł.

MB: Rok 2024 to nie tylko inwestycje drogowe. Wiosną ma rozpocząć się rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki.

AK: Do tej pory nie było tak dużej inwestycji w sferze kultury w Powiecie Ciechanowskim. Obecnie trwają prace związane z weryfikacją, aktualizacją i uzupełnieniem wcześniej opracowanej dokumentacji projektowej. Celem zadania inwestycyjnego jest rozbudowa istniejącego budynku Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie  o salę kinową  z zapleczem, niezależnym wejściem a także powiększenie istniejących części ogólnodostępnych, w tym galerii im Bolesława Biegasa. Cały budynek zostanie również dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji planowany jest również montaż paneli fotowoltaicznych. Energia pozyskana z odnawialnych źródeł energii obniży koszty eksploatacyjne budynku oraz wpłynie pozytywnie na jakość powietrza.

Wartość całego zadania szacowana jest obecnie na ponad 16 mln złotych. Na ten cel pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 12 mln złotych w tym 4 mln zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego i 8 mln zł z Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Pozostała kwota stanowi udział własny Powiatu.

MB: Powiat inwestuje również w obiekty sportowe.

AK: Zadanie mające na celu poprawę infrastruktury sportowej służącej placówce w realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz mieszkańcom w aktywnym spędzaniu czasu wolnego to wydatki przyczyniające się również do rozwoju powiatu. W ramach zadań realizowanych przez Powiat Ciechanowski jest remont i modernizacja 6 sal gimnastycznych oraz 3 boisk. Remonty sal prowadzone są w I LO im. Zygmunta Krasińskiego, Zespole Szkół nr 1 im. Gen. Józefa Bema, w Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza, Zespole  Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica,  w Zespole Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego. Pracę obejmą między innymi wymianę posadzek, instalację sanitarną, elektryczną, naprawę dachów, malowanie sal oraz zakup nowego wyposażenia. Zakończenie prac remontowanych sal gimnastycznych planowany jest na początek  marca br.

Natomiast jeżeli chodzi o modernizację boisk to będzie miało to miejsce w I LO im. Zygmunta Krasińskiego oraz w Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica, która obejmie wymianę płyty boiska na nową nawierzchnię, montaż nowego wyposażenia oraz malowanie ogrodzenia. Pracę realizowane będą w sierpniu br.

Łączna wartość inwestycji wyniesie 4 637 413 zł przy czym projekt w 97% finansowany jest
z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Środki własne Powiatu przekazane na ten cel wynoszą 550,000 zł.

Ponadto powstanie również nowe boisko wielofunkcyjne wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 1 im. Gen. Józefa Bema, które świetnie uzupełni ofertę sportowo- rekreacyjną powiatu. Wartość nowej hali sportowej szacowana jest na 5,4 mln złotych w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki 2 349 410,00 zł. W marcu planowane jest zakończenie prac związanych z dokumentacją oraz ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy planowanej inwestycji. 

MB: Została również podpisana umowa na dokończenie Centrum Administracyjnego pomiędzy Wykonawcą a Starostwem i Urzędem Marszałkowskim.

AK: Tak, przerwana inwestycja, po blisko dwóch latach zostanie wznowiona. W dniu 16 lutego br. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim a firmą Rembud Sp. z o.o. na dokończenie realizacji inwestycji w formule zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego”. Firma Rembud z siedzibą w Przasnyszu została wyłoniona w ramach przetargu przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski. Liderem inwestycji będzie Województwo Mazowieckie, które poniesie koszty w 84,25%, natomiast Powiat Ciechanowski będzie partycypował w kosztach w 15,75%.

Nadzór nad prowadzeniem inwestycji realizowany będzie przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., natomiast funkcję kierownika projektu będzie pełnił Pan Waldemar Kuciapski. Planowany termin zakończenia inwestycji wskazano
w umowie na dzień 16.06.2025r.

MB: Samorządy pilnie przygotowują się do wyborów samorządowych. Czy myśli Pan, ze 7 kwietnia przyniesie wiele zmian?

AK: Rozpoczęła się bezpardonowa bitwa o samorządy. Ilość zgłoszonych  komitetów wyborczych wskazuje na twardą walkę o każdy głos. Jak będzie?  Któż to wie? Osobiście wierzę w rozsądek i sprawiedliwą ocenę wyborców,  którzy obserwując działania na lokalnym szczeblu samorządowym, doskonale  wiedzą jakiego dokonać wyboru. Czy 7 kwietnia przyniesie wiele zmian?  Uważam, że wiele bardzo pozytywnych zmian dla powiatu ciechanowskiego  wprowadził rok 2023. Po zmianie zarządu powiatu dzięki zachowaniu

finansowej racjonalności i gospodarności, budżet powiatu ciechanowskiego  wzrósł o 60 mln zł. To bezpośrednio przekłada się na inwestycje  wyczekiwane przez mieszkańców. Dobre zmiany w naszym powiecie rozpoczął  – jak wspomniałem – rok 2023. Dlatego głęboko wierzę, że nadchodzący  termin kwietniowych wyborów samorządowych potwierdzi zasadność zmian  jakie nastąpiły w powiecie w trakcie tej – mijającej właśnie kadencji.  Wierzę w mądrość wyborców i jestem przekonany, że dzięki niej wygramy.

 

Dziękuję za rozmowę

 

 

 

 

 

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
PAWLOWSKI-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
PAWLOWSKI-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska