W ramach II etapu rewitalizacji kąpieliska przeprowadzone zostały roboty budowlane i montażowe. Powstały utwardzone ciągi komunikacyjne, dojścia dla wędkarzy, zainstalowano elementy małej architektury oraz urządzenie zabawowe. Zarówno II, jak i wykonany w 2017 r. I etap rewitalizacji to projekty obywatelskie.

Prócz nowych alejek na terenie kąpieliska, pojawiło się 8 stołów piknikowych z ławkami, urządzenie zabawowe typu zamek (dwie wieże kwadratowe z dachem, pomosty z barierkami, zjeżdżalnia, rura pozioma, rura strażacka, kółko i krzyżyk) oraz 5 koszy na śmieci. Utworzona została ścieżka spacerowa wokół zbiornika głównego, dojście do zbiornika od ul. Dobrej a także dojścia do zbiornika dla wędkarzy. Ciągi komunikacyjne o szerokości 2 m i łącznej długości około 850 m składają się z warstwy mrozoochronnej z piasku drobnoziarnistego, z podbudowy z tłucznia kamiennego, z nawierzchni z mieszanki gliniasto-żwirowej oraz z betonowych obrzeży.

I etap rewitalizacji kąpieliska „Krubin” został zrealizowany w 2017 r. Powstała wówczas szeroka plaża z miękkim piaskiem, odnowiono pomosty, uporządkowano teren, utworzono boisko do plażowej piłki siatkowej, zamontowano żagle przeciwsłoneczne. Pojawiły się kajaki i rowery wodne, stoły piknikowe, urządzenie zabawowe typu pajęczyna. Powstał także nowy pawilon dla ratowników, do którego utworzono zjazd, ustawiono dwie przebieralnie, przenośne toalety, stojak na dwanaście rowerów, ławki, kosze na śmieci.

red.

fot. UM Ciechanów