4 czerwca obchodziliśmy Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. Święto to upamiętnia pierwsze po II wojnie światowej częściowo wolne wybory parlamentarne, które odbyły się w czerwcu 1989 roku. W 2019 roku obchodziliśmy 30. rocznicę tych wydarzeń.
Wybory parlamentarne 1989 roku (tzw. wybory czerwcowe lub wybory kontraktowe) odbyły się 4 i 18 czerwca 1989 roku dzięki ustaleniom Okrągłego Stołu. W czasie pierwszych po II wojnie światowej wyborach parlamentarnych wybrano członków Sejmu oraz Senatu, który został zniesiony w 1946 roku.
Wybory do Sejmu były wyborami częściowo wolnymi. Przedstawiciele władz komunistycznych PRL zagwarantowali PZPR i jej satelitom obsadę co najmniej 299 miejsc w Sejmie (czyli 65 proc. wszystkich mandatów). Kandydaci bezpartyjni ubiegali się o pozostałe 161 miejsc. Wybory do Senatu były z kolei wyborami wolnymi – władze komunistyczne nie zagwarantowały sobie żadnego mandatu senatorskiego, a walka o nie miała charakter demokratyczny i otwarty. W wyniku wyborów parlamentarnych w czerwcu 1989 roku Komitet Obywatelski „Solidarność” zdobył 161 mandatów poselskich i 99 mandatów senatorskich.
– Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm – powiedziała w Dzienniku Telewizyjnym już po wyborach czerwcowych Joanna Szczepkowska.

Mil.

Więcej w papierowym wydaniu CC