Rozmowa z Markiem Rutkowskim – Dyrektorem ZSCKR w Gołotczyźnie

 MB: Niegdyś szkoły rolnicze cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. A jak
jest dziś?
MR: Wciąż obserwujemy duże zainteresowanie naszą ofertą edukacyjną, tym bardziej, że proponujemy nowe kierunki, które wychodzą naprzeciw zmieniającym się uwarunkowaniom społeczno-ekonomicznym. Zmienia się świat, w którym żyjemy i chcemy tym zmianom towarzyszyć. Stąd w naszej ofercie edukacyjnej obok technikum rolniczego są technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technikum architektury krajobrazu, technikum turystyki na obszarach wiejskich, technikum agrobiznesu. Mamy bardzo dobrze wyposażony internat, strzelnicę szkolną, z której mogą korzystać uczniowie. Umożliwiamy odbycie praktycznej nauki jazdy, przygotowujemy do egzaminów zawodowych i matury. Myślę, że pewnego rodzaju symbolem podążania z duchem czasu jest umieszczenie na terenie kompleksu naszego Gospodarstwa Szkolnego masztu nowoczesnej stacji pogodowej. To narzędzie pomocne w planowaniu zabiegów agrotechnicznych oraz podejmowaniu decyzji w gospodarstwach rolnych. Będziemy bogatsi o nowe możliwości i technologie w procesie dydaktycznym kształcenia przyszłych farmerów. Wszystkie odczyty będą przysyłane na bieżąco i analizowane przez rożne instytucje badawcze, a także zainteresowanych rolników.
MB: Trwająca pandemia znacznie utrudnia nam normalne funkcjonowanie. Jak radzi sobie szkoła w Gołotczyźnie?
MR: Jak każda szkoła stanęliśmy przed nowym wyzwaniem, jakim była pandemia. W ubiegłym roku szkolnym w marcu zaczęliśmy nauczanie zdalne przez platformę Google Meet i Classroom. Na szczęście wcześniej zaczęliśmy korzystać ze szkolnej Chmury i zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mieli już swoje konta. Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu Aktywna Tablica. Zakupiliśmy niezbędny sprzęt, by można było prowadzić zajęcia on-line. Uczniowie mogą wypożyczyć ze szkoły komputer, tablet, mikrofon czy kamerkę. Nauczyciele zostali wyposażeni w nowoczesne komputery i tablety graficzne. Te ostatnie są bardzo przydatne np. w nauczaniu matematyki. Wymieniliśmy przestarzałe jednostki stacjonarne na nowe, szybsze komputery. Od września korzystamy też z szybkiego światłowodowego Internetu w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Oczywiście najbardziej efektywna jest nauka stacjonarna, ale grono pedagogiczne dokłada wszelkich starań, by nauczanie na odległość przynosiło najlepsze rezultaty. 

cała rozmowa w papierowym wydaniu CC 

fot. Archiwum ZSCKR 

Znajdź nas na FB

Reklama
previous arrow
next arrow
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Ogłoszenie
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider