Rozmowa z Markiem Rutkowskim – Dyrektorem ZSCKR w Gołotczyźnie

 MB: Niegdyś szkoły rolnicze cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. A jak
jest dziś?
MR: Wciąż obserwujemy duże zainteresowanie naszą ofertą edukacyjną, tym bardziej, że proponujemy nowe kierunki, które wychodzą naprzeciw zmieniającym się uwarunkowaniom społeczno-ekonomicznym. Zmienia się świat, w którym żyjemy i chcemy tym zmianom towarzyszyć. Stąd w naszej ofercie edukacyjnej obok technikum rolniczego są technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technikum architektury krajobrazu, technikum turystyki na obszarach wiejskich, technikum agrobiznesu. Mamy bardzo dobrze wyposażony internat, strzelnicę szkolną, z której mogą korzystać uczniowie. Umożliwiamy odbycie praktycznej nauki jazdy, przygotowujemy do egzaminów zawodowych i matury. Myślę, że pewnego rodzaju symbolem podążania z duchem czasu jest umieszczenie na terenie kompleksu naszego Gospodarstwa Szkolnego masztu nowoczesnej stacji pogodowej. To narzędzie pomocne w planowaniu zabiegów agrotechnicznych oraz podejmowaniu decyzji w gospodarstwach rolnych. Będziemy bogatsi o nowe możliwości i technologie w procesie dydaktycznym kształcenia przyszłych farmerów. Wszystkie odczyty będą przysyłane na bieżąco i analizowane przez rożne instytucje badawcze, a także zainteresowanych rolników.
MB: Trwająca pandemia znacznie utrudnia nam normalne funkcjonowanie. Jak radzi sobie szkoła w Gołotczyźnie?
MR: Jak każda szkoła stanęliśmy przed nowym wyzwaniem, jakim była pandemia. W ubiegłym roku szkolnym w marcu zaczęliśmy nauczanie zdalne przez platformę Google Meet i Classroom. Na szczęście wcześniej zaczęliśmy korzystać ze szkolnej Chmury i zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mieli już swoje konta. Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu Aktywna Tablica. Zakupiliśmy niezbędny sprzęt, by można było prowadzić zajęcia on-line. Uczniowie mogą wypożyczyć ze szkoły komputer, tablet, mikrofon czy kamerkę. Nauczyciele zostali wyposażeni w nowoczesne komputery i tablety graficzne. Te ostatnie są bardzo przydatne np. w nauczaniu matematyki. Wymieniliśmy przestarzałe jednostki stacjonarne na nowe, szybsze komputery. Od września korzystamy też z szybkiego światłowodowego Internetu w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Oczywiście najbardziej efektywna jest nauka stacjonarna, ale grono pedagogiczne dokłada wszelkich starań, by nauczanie na odległość przynosiło najlepsze rezultaty. 

cała rozmowa w papierowym wydaniu CC 

fot. Archiwum ZSCKR 

Znajdź nas na FB

Reklama
previous arrow
next arrow
Slider
Reklama
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Ogłoszenie
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider