Cedrob S.A od początku istnienia stawia na wykfalifikowaną kadrę. Dzięki niej bowiem realizuje długofalowe cele biznesowe oraz stale rozwija swoje struktury. Dziś jest niekwestionowanym liderem na polskim rynku branży mięsnej. Sukces ten nie byłby możliwy gdyby nie troska Zarządu o rozwój pracownika.

– Spółka realizując strategię rozwoju pracowników zdecydowała się w tym roku na podjęcie innowacyjnej współpracy w ramach studiów dualnych z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jest to oferta nauki, która umożliwia studentom równoczesne zdobywanie wiedzy akademickiej i praktycznego doświadczenia. Inicjatywa ta skierowana do młodych, ambitnych osób, pragnących zdobywać i podnosić kwalifikacje w potencjalnym miejscu pracy. Ścisła kooperacja na linii – student – uczelnia – firma partnerska przynosi wymierne korzyści każdej ze stron – podkreśla Cedrob S.A.

Spółka Cedrob realizuje potrzebę kształcenia kadr, pracowników wyróżniających się zarówno wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, jak również kompetencjami przekrojowymi, takimi jak przedsiębiorczość, komunikatywność, umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii czy praca zespołowa. Z kolei praktykant zdobywa tak bardzo cenione dziś na rynku doświadczenie w renomowanej firmie.

W październiku br. ruszyła I edycja studiów dualnych, w której 4 studentów II roku Zootechniki Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie podjęło innowacyjną formę kształcenia z Cedrob S.A. Współpraca ta czynnie angażuje również naszych specjalistów. Kierownikiem praktyk jest lek. wet. Małgorzata Florczyk – Specjalista Chorób Drobiu i Ptaków Ozdobnych, która opiekuje się grupą studentów i koordynuje ich działania. Dodatkowo warto podkreślić, że nasz zespół odpowiada również za część dydaktyczną – wykłady oraz ćwiczenia.

Specjaliści Cedrob S.A. będą realizowali ze studentami szeroką tematykę z dziedziny żywienia oraz hodowli drobiu m.in. użytkowania mięsnego oraz reprodukcyjnego drobiu, bioasekuracji, oddziaływania produkcji drobiarskiej na środowisko, najważniejszych chorób drobiu oraz ich profilaktyki, a także towaroznawstwa i sterowania jakością produktów drobiarskich. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą raz w tygodniu w siedzibie Zakładu Usług Weterynaryjnych Cedrob S.A. w Bieżuniu. Po każdym semestrze studenci zobowiązani są do odbycia kilkutygodniowych praktyk zawodowych w naszej firmie.

Inicjatywa ta ma pozytywne perspektywy rozwoju i wiosną planowana jest jej kolejna edycja, w której wezmą udział nowi studenci. Jesteśmy przekonani, że z roku na rok nasz zespół będzie powiększał się o młodych i wykształconych absolwentów, chętnych i gotowych do efektywnej współpracy.

Źródło: Grupa Cedrob

Reklama
Tesali
1m
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
1m
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama16
reklama16
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska