21.05.2018r. w naszej szkole w ramach cyklu ,,Ciekawi ludzie” odbyło się niezwykle interesujące spotkanie z ornitologiem Panem Samuelem Sosnowskim. Było ono doskonałą okazją do odkrycia fascynujących tajemnic na temat życia ptaków. Duży nacisk w swoim wystąpieniu nasz gość położył na zaprezentowanie systemu znakowania ptaków oraz rodzajów stosowanych obrączek w czasie realizacji tego przedsięwzięcia.

Natomiast film pt. ,,Ptasi świat Samuela”,  dostarczył wiedzy uczniom na  temat jednej  z najstarszych metod badawczych, polegającej na indywidualnym znakowaniu zwierząt za pomocą metalowych obrączek (namiastki ludzkich dowodów tożsamości). Dzięki tej metodzie istnieje możliwość śledzenia losu konkretnego osobnika. Łapanie  i obrączkowanie ptaków mogą przeprowadzać tylko i wyłącznie licencjonowani obrączkarze. W Polsce  jest  ich  obecnie około 400, z czego  połowa posiada uprawnienia do obrączkowania wszystkich gatunków ptaków, a wśród nich  również  Pan Samuel Sosnowski .

Niezwykle interesująca dla uczniów  była możliwość oglądania  aluminiowych obrączek o różnych rozmiarach. Dużym  zainteresowaniem cieszyła się także lornetka,  przy której była zaczepiona innego rodzaju obrączka – plastikowa.  Tego typu obrączki są zawsze większe od  metalowej, kod na niej jest krótszy, ale za to wyraźnie widoczny. Dzięki niej ornitolodzy bez potrzeby chwytania ptaka, są w stanie odczytać dane za pomocą lornetki czy lunety, a także aparatu fotograficznego.

Na zakończenie Pani dyrektor Barbara Kamińska  podziękowała Panu Samuelowi (notabene swojemu byłemu uczniowi ), który z przyjemnością dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem. Spotkanie przebiegło w  miłej i twórczej atmosferze.

 

JS