40 uzdolnionych uczniów szkół podstawowych otrzymało Nagrody Prezydenta Miasta Ciechanów. Rady pedagogiczne, które wyłoniły laureatów brały pod uwagę wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

Nagrody wręczano w ratuszu w przeddzień zakończenia raku szkolnego. Przyznane zostały nagrody I stopnia w wysokości 900 zł oraz nagrody II stopnia w wysokości 500 zł.

Nagrody I stopnia

Szkoły Podstawowe

Wiktoria Żerek – SP 3
Julia Bonisławska –  SP 4
Marta Podlasińska – SP 5
Rafał Płoski – SP 6
Marta Skibińska – SP 7
Michalina Wilkowska – STO

Oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych

Milena Podlecka –  SP 1
Tomasz Leszczyński – SP 3
Julia Martyna Olszewska – SP 6
Ewa Julia Kowalska – SP 7
Julia Agnieszka Nicman – SP 7
Stanisław Bronowski – STO
Maja Miłoboszewska –  STO
Aleksandra Klicka – TWP
Maria Wiktoria Lalak – TWP

Nagrody II stopnia

Szkoły Podstawowe

Natalia Jopek – SP 3
Jakub Mossakowski – SP 3
Dominika Iza Kowalczyk – SP 4
Klaudia Rycharska – SP 4
Karol Falęcki – SP 5
Mikołaj Olszewski –  SP 5
Katarzyna Płoska – SP 6
Adrian Roszkowski – SP 6
Anna Stawińska – SP 7
Anna Wysocka – SP 7
Zofia Dmochowska – STO
Kacper Szymański – STO

Oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych

Natalia Małgorzata Abramczyk – SP 1
Alicja Gołębiewska – SP 1
Paulina Górska – SP 3
Mikołaj Łebkowski – SP 3
Dawid Jezierski – SP 6
Mateusz Zagórski – SP 6
Julia Drążkiewicz – SP 7
Maria Smoleńska –  SP 7
Natalia Wudarska – SP 7
Filip Czyżykowski – STO
Anastazja Soplińska –  STO
Marcelina Szczepańska – STO
Natalia Jakubiak – TWP

Red.

no images were found