6 lutego 2024 roku w ciechanowskim starostwie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Starostę Powiatu Ciechanowskiego  Jana Andrzeja Kaluszkiewicza, Wicestarostę Marka Marcinkowskiego oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie Anetę Głuszniewską, z przedstawicielami szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu ciechanowskiego.


Spotkanie dotyczyło m.in. tematyki związanej z rekrutacją i ofertą edukacyjną na rok szkolny 2024/2025. Uczestniczący w nim dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, dla których Powiat Ciechanowski jest organem prowadzącym w osobach:  Marzanna Zmysłowska – dyrektor I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie,  Maciej Wojciechowski – dyrektor Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie, Tomasz Gumulak – dyrektor Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie,  Małgorzata Mączewska – wicedyrektor Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie, Ewa Krajza – dyrektor Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie, przedstawili planowaną ofertę edukacyjną na rok szkolny 2024/2025.

 Spotkanie, wszystkim obecnym, umilił występ Marty Skibińskiej, uczennicy Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza, która zaprezentowała swoje umiejętności muzyczne i wokalne.

Reklama
Tesali
optyk-baner-internet
Czas-Ciechanowa_Mazowsze2
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
optyk-baner-internet
Czas-Ciechanowa_Mazowsze2
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama18
reklama18
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska