Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o rekordowym wsparciu projektów w subregionie ciechanowskim. Mowa o łącznie o ponad 43 mln zł. Prawie 20 mln zł przeznaczono na inwestycje w szpitalu w Ciechanowie, a ponad 23 mln zł sejmik przyznał samorządom w ramach programów wsparcia. Pieniądze pozwolą na inwestycje w szkołach, modernizację boisk i hal sportowych, zakup autobusów dla szkół, wsparcie schronisk i wiele innych działań.

Sejmik Mazowsza rozstrzygnął właśnie 11 z ponad 20 programów wsparcia, na które nabory zostały ogłoszone jeszcze w zeszłym roku. W sumie to blisko 190 mln zł na ponad 2 tysiące inwestycji. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, to rekordowe wsparcie sejmiku. – Ponad 23 mln zł trafi do beneficjentów z subregionu ciechanowskiego. To m.in. pieniądze na modernizacje boisk, sal gimnastycznych, hal sportowych czy pływalni, ale także projekty rad senioralnych, wsparcie dla schronisk, inwestycje w ogrodach działkowych czy projekty ekologiczne.

Prawie 20 mln zł dla szpitala w Ciechanowie

Sejmik Województwa Mazowieckiego zdecydował o przyznaniu dodatkowych środków dla szpitali, instytucji kultury i placówek edukacyjnych. – Widzimy potrzeby naszych marszałkowskich instytucji. Szczególnie placówki medyczne muszą ciągle inwestować, aby leczyć pacjentów jak na najwyższym poziomie. W lutym dokonaliśmy zmian w budżecie i przyznaliśmy dodatkowe środki dla naszych placówek zdrowia i instytucji kultury. Z tej puli ponad 12,8 mln zł trafi do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – zaznacza wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

Na zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie sejmik przeznaczył prawie 12,7 mln zł, , z czego łączna wartość tej inwestycji wynosi ponad 20 mln zł. Poza tym placówka otrzyma ponad 250 tys. zł na zakup i montaż urządzeń awaryjnego zasilania.

 

Gmina Ciechanów w tym roku otrzyma 6,6 mln zł na budowę alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi. Łącznie na realizację inwestycji samorząd województwa przeznaczy ponad 11 mln zł.

36 projektów – ochrona klimatu i czyste powietrze

Sejmik Mazowsza dofinansuje kolejne proekologiczne projekty. W sumie w ramach programów „Mazowsze dla klimatu” i „Mazowsze dla czystego powietrza” w subregionie ciechanowskim zostały dofinansowane 36 projektów. Łączna wartość dofinansowania z budżetu województwa to ponad 3,6 mln zł. Chcemy zachęcić samorządy lokalne do działań na rzecz ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu – podkreśla wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrad Wojnarowski. – W ramach tego programu dofinansowujemy zieloną infrastrukturę, retencjonowanie wody deszczowej i tworzenie energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego. Jestem przekonany, że razem możemy zdziałać więcej.

 

Wśród dofinansowanych projektów znalazły się m.in.: zagospodarowanie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej w Królewie, montaż energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy Winnica, instalacja hybrydowych lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną oraz wiatrową na terenie gminy Gzy, a także zakup stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy Sońsk, czy czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Ciechanów.

 

Kwoty dofinansowania dla poszczególnych programów:

  • „Mazowsze dla czystego powietrza” – 13 projektów, ponad 1,1 mln zł dofinansowania;
  • „Mazowsze dla klimatu” – 23 projektów, blisko 2,5 mln zł dofinansowania.

Ponad 6,1 mln zł na boiska i hale sportowe

Od lat sejmik Mazowsza dofinansowuje obiekty sportowe w całym regionie. W tym roku w ramach programu „Mazowsze dla sportu” wsparcie otrzymało 35 projektów sportowych w subregionie ciechanowskim. Łącznie trafi do nich ponad 6,1 mln zł. Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego – podkreśla radna województwa mazowieckiego Wiesława Krawczyk. – Skierowany jest do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z Mazowsza. O pomoc finansową mogą ubiegać się zatem zarówno gminy, jak i powiaty, które chcą odnowić bądź rozbudować bazę sportową na swoim terenie. Dofinansowane projekty to m.in.: budowa boiska wielofunkcyjnego z placem sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Wierzbno; modernizacja hali sportowej przy ZPO w Gołyminie-Ośrodku; zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Szerominek; budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włościańskim.

8 ogrodów działkowych ze wsparciem

Już po raz kolejny sejmik Mazowsza dofinansował inwestycje w ogrodach działkowych w ramach programu „Mazowsze dla działkowców”. W tym roku 8 ogrodów działkowych z subregionu ciechanowskiego otrzymało 140 tys. zł dofinansowania. Na pomoc mogły liczyć takie projekty jak: wymiana ogrodzenia, zakup profesjonalnego sprzętu czy budowa i modernizacja sieci wodociągowej i energetycznej.

111 projektów strażackich z dofinansowaniem

„Mazowsze dla straży pożarnych” to program, w ramach którego sejmik Mazowsza dofinansowuje ochotnicze straże pożarne z całego regionu. Tegoroczne wsparcie dla ciechanowskich OSP to ponad 3,2 mln zł. Te pieniądze zostały przeznaczone m.in. na remonty i modernizacje 30 budynków strażnic, zakup 12 samochodów, a także specjalistyczny sprzęt dla ochotniczych straży pożarnych. W sumie pomoc otrzymało 111 projektów.

3 autobusy dla szkół

„Autobusy dla mazowieckich szkół” to jeden z nowych programów wsparcia, które w ubiegłym roku były prowadzone w ramach pilotażu. Dzięki niemu gminy z Mazowsza mogą kupić autobusy dowożące uczniów do szkół. W tym roku z pomocy finansowej skorzystały gminy: Płońsk, Ojrzeń, Grudusk. Otrzymały one łącznie ponad 1,3 mln zł.

Seniorzy ze wsparciem sejmiku

Sejmik Mazowsza wspiera mazowieckie rady seniorów i proponowane przez nich inicjatywy. Wycieczki, pikniki czy sportowe senioriady – to tylko część projektów, które zostały dofinansowanie w ramach programu „Mazowsze dla seniorów”. W tym roku taką pomoc otrzymało 6 projektów skierowanych do seniorów mieszkających w subregionie ciechanowskim. Łączna kwota wsparcia to ponad 220 tys. zł.

Mazowszanie pod opieką

Sejmik województwa dba o zdrowie mieszkańców. Mazowieckie samorządy mogły otrzymać dofinansowanie do prozdrowotnych projektów. W subregionie ciechanowskim będzie realizowanych 5 takich zadań. W powiecie płońskim – „Czas na zdrowie!” oraz „Więcej zdrowia-więcej życia!”. Z kolei w powiecie ciechanowskim będzie to projekt „Program zapobiegania, wczesnego wykrywania i przeciwdziałania negatywnym skutkom chorób metabolicznych”. W powiecie pułtuskim zostanie zrealizowana „Profilaktyka chorób naczyniowo-sercowych i metabolicznych”, a w powiecie żuromińskim „Badania profilaktyczne dla mieszkańców” W sumie to blisko 500 tys. zł.

Pomoc dla bezdomnych zwierząt

Mazowieckie gminy i powiaty mogą liczyć na pomoc sejmiku Mazowsza w zapobieganiu bezdomności zwierząt i utrzymywaniu schronisk. 32 takie projekty w subregionie ciechanowskim otrzymało w tym roku blisko pół miliona złotych dofinansowania z programu „Mazowsze dla zwierząt”.

Ponad 7,4 mln zł dla sołectw i lokalnych centrów integracji

„Mazowsze dla sołectw” i „Mazowsze dla lokalnych centrów integracji” to programy wspierające lokalne społeczności. W ramach pierwszego z nich na pomoc finansową mogą liczyć niewielkie inwestycje w sołectwach, takie jak budowa oświetlenia lub wymiana na energooszczędne, budowa placów zabaw, siłowni plenerowych czy budowa chodników lub parkingów. W tym roku takie wsparcie otrzymały 67 inicjatywy sołeckie z subregionu siedleckiego i powiatu mińskiego. Łączna pomoc finansowa to blisko 1,9 mln zł. Z kolei program „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” to wsparcie na budowę lub remonty domów kultury czy świetlic wiejskich. Sejmik województwa dofinansował 31 projektów w regionie siedleckim i powiecie mińskim. W sumie to ponad 5,5 mln zł dofinansowania.

Mazowsze dla młodzieży

Warto przypomnieć, że w grudniu 2023 r. został rozstrzygnięty program „Mazowsze dla młodzieży”. Samorząd województwa mazowieckiego dofinansował 7 inicjatyw młodzieżowych rad z subregionu ciechanowskiego. Łączna kwota wsparcia to 119 tys. zł. Środki można było pozyskać m.in. na organizowanie szkoleń z zakresu edukacji obywatelskiej, warsztatów rozwijających u młodzieży kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze, a także inicjatywy zgłoszone przez rady młodzieżowe. Poza tym wsparciem mogły zostać objęte działania związane z organizowaniem i przeprowadzeniem kampanii informacyjnej czy wyborczej, organizacją inauguracyjnej sesji młodzieżowych rad, warsztaty i szkolenia mające przygotować młodzież do pełnienia funkcji radnego oraz podnoszenie kompetencji przyszłych opiekunów młodzieżowych.

źródło:UMWM

Reklama
Tesali
optyk-baner-internet
Czas-Ciechanowa_Mazowsze2
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
optyk-baner-internet
Czas-Ciechanowa_Mazowsze2
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama18
reklama18
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska