Boże Ciało, a w rzeczywistości święto Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej obchodzone jest zawsze 60 dni po Wielkanocy. Kiedy wypada Boże Ciało? W tym roku Boże Ciało wypada 31 maja. W Polsce Boże Ciało jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Święto Bożego Ciała jest ruchome, zawsze jednak przypada 60 dni po Wielkanocy, a więc 10 dni po Zesłaniu Ducha Świętego. Najwcześniej może przypaść 21 maja, najpóźniej 24 czerwca. Zawsze także w czwartek, podobnie jak Ostatnia Wieczerza. Wierni katolicy szczególnie wspominają Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Pamiątkę tego wydarzenia Kościół katolicki obchodzi także w Wielki Czwartek, wtedy jednak rozpamiętuje się również Mękę Jezusa Chrystusa. W tym roku Boże Ciało wypada 31 maja. 

Boże Ciało to święto niezwykle radosne. Boże Ciało obchodzono już w XIII wieku we Francji, a do Polski wprowadził ją krakowski biskup Nankier w XIV wieku.

Jedną z najważniejszych tradycji Bożego Ciała jest procesja. Wierni idąc za krzyżem chcą obwieścić całemu światu miłość Jezusa Chrystusa. Podczas procesji wierni zatrzymują się zawsze przed czterema ołtarzami. Liczba ta związana jest z czterema ewangelistami: św. Markiem, Janem, Łukaszem i Mateuszem. Procesja Bożego Ciała nie mogłaby się odbyć bez sypania kwiatów. To najczęściej przywilej dzieci, głównie dziewczynek. Przeważnie na czele procesji idą dzieci pierwszokomunijne. 

W tym roku procesja Bożego Ciała w Ciechanowie rozpocznie się Mszą św. o godz. 11.30 przy kościele farnym, następnie przejdzie tradycyjną trasą i zakończy się przy kościele św. Tekli. Udział w procesji jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas i w naszym życiu.

Red.