24 maja 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 4 w Ciechanowie kolejny raz gościła uzdolnionych językowo uczniów oraz ich nauczycieli na  jubileuszowej dziesiątej już edycji I Miejskiego Konkursu Wiedzy z Języka Angielskiego dla Klas VI Szkół Podstawowych. Do rywalizacji, w odbywającym się począwszy od 2008 roku, cyklicznie w maju, konkursie stanęło 52 uczestników z sześciu ciechanowskich szkół publicznych i niepublicznych.

Uczestnicy konkursu rozwiązując test leksykalno- gramatyczny mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności z zakresu gramatyki angielskiej, funkcji językowych, słownictwa, w tym kolokacji i wyrażeń idiomatycznych.

Joanna Trzcińska

fot. SP 4 Ciechanów 

Więcej w papierowym wydaniu CC