Artykuł współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Statystyki mówią, że województwo mazowieckie się starzeje. Liczba osób starszych, w wieku 65+ z każdym rokiem wzrasta, a w 2050 r. co trzeci mieszkaniec województwa mazowieckiego będzie seniorem. Osoby starsze, często niesamodzielne ze względu na stan zdrowia lub będące w trudnej sytuacji rodzinnej wymagają kompleksowej opieki. Dzięki funduszom europejskim powstają na Mazowszu miejsca, w których osoby potrzebujące pomocy otrzymają opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych.

Blisko 10 mln zł z UE na świadczenia zdrowotne dla osób niesamodzielnych i starszych

Dzięki środkom unijnym, możliwy jest rozwój alternatywnych form opieki świadczonej w środowisku lokalnym, np. Dziennych Domów Opieki Medycznej. Są to miejsca zapewniające opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych. Na takie właśnie działania Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie przyjmowała wnioski od 30 września do 22 października 2019 r. Konkurs w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. Pula środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 to prawie 10 mln zł.

Realizacja projektów będzie polegała na przygotowaniu, a potem wdrożeniu takich rozwiązań, które skutecznie pomogą seniorom, np. efektywne rozwiązania w zakresie medycznej opieki poza szpitalnej, rozwój usług medycznych świadczonych w warunkach zbliżonych do domowych, rozwój nowych form dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi, poprawa stanu zdrowia, zmniejszenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji wśród osób niesamodzielnych, a także zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach ambulatoryjnych.

Dla kogo pomoc?

Inicjatywy będą skierowane do osób niesamodzielnych oraz osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie wymaga pobytu w szpitalu ale wymaga większej opieki. Pacjentami dziennego domu opieki medycznej będą także osoby, które opuściły szpital i potrzebują wzmożonej opieki pielęgniarskiej oraz nadzoru nad terapią farmakologiczną, osoby wymagające rehabilitacji oraz działań usprawniających, a także pacjenci, którzy potrzebują wsparcia i edukacji zdrowotnej. W DDOM miejsce znajdą również pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizacji w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

Kto może aplikować o środki europejskie?

O środki z RPO WM 2014-2020 będą mogły ubiegać się podmioty lecznicze posiadające na dzień złożenia wniosku umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim NFZ. Średni koszt wsparcia dla jednego uczestnika projektu wyniesie do 17 tys. zł.

Dwadzieścia projektów otrzymało dofinansowanie z RPO WM

Na terenie Mazowsza funkcjonują już pierwsze Dzienne Domy Opieki Medycznej, dzięki temu seniorzy korzystają z usług medycznych. Wnioskodawcy przystosowują pomieszczenia, kupują wyposażenie i sprzęt. Pacjenci w zależności od potrzeb będą mieli zapewnioną terapię zajęciową, rehabilitację, posiłki i transport. Poprawa stanu zdrowia, zwiększenie dostępności świadczeń medycznych i ambulatoryjnych oraz wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych to główne założenia realizowanych projektów.

Gdzie szukać informacji?

Informacje o konkursach organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Zapraszamy do kontaktu z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich zlokalizowanym przy ul. Plac Kościuszki 5 w Ciechanowie, tel.: 22 542 27 16, infolinia: 801 101 101 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora), e-mail: punkt_ciechanow@mazowia.eu. Zapraszamy również
do rozmowy o konkursach podczas 10. Forum Rozwoju Mazowsza już 16-17 października 2019 r. w Warszawie.

Nie zwlekaj i już dziś złóż wniosek o dofinansowanie.

Fundusze z RPO WM są w Twoim zasięgu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklama
Tesali
Czas-Ciechanowa_Mazowsze2
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Czas-Ciechanowa_Mazowsze2
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama18
reklama18
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska