To dobra wiadomość dla ok. 2 tys. mieszkańców z sześciu miejscowości gminy Sońsk: Gołotczyzna, Burkaty, Dziarno, Sońsk, Strusinek oraz część nieruchomości w miejscowości Szwejki, którzy od ponad pół roku zmagają się ze złą jakością wody. Ostatnie badania mikrobiologiczne wody nie wykazały w niej obecności bakterii z grupy coli.
Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie w wydanym komunikacie poinformował, że „po przeprowadzeniu działań naprawczych udało się wyeliminować obecność bakterii coli o czym świadczą kolejne wyniki badań bakteriologicznych. Skutkiem ubocznym długotrwałego chlorowania jest rozregulowanie pracy złoża na filtrach odmanganiających”. Oznacza to iż zmianie może ulec wygląd, zapach oraz smak wody.
Ponieważ mangan zazwyczaj występuje w wodzie wraz z żelazem, skutki  jego obecności są bardzo zbliżone do skutków zażelazionej wody. Jego obecność powoduje plamy o rdzawym zabarwieniu na urządzeniach sanitarnych i tekstyliach. 
Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć PPIS ma znów wydać komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia, ale nie niesie ona ze sobą żadnych niebezpieczeństw.
Ponadto Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie zapewnia, iż w dalszym ciągu prowadzi badania w zakresie kontroli wewnętrznej na zawartość manganu w wodzie uzdatnionej. Przewidywane uaktywnienie złóż odmanganiaczy potrwa do 16 lipca 2017 roku.

Do tematu powrócimy po oficjalnym komunikacie PSSE w Ciechanowie. 

Mil.

Więcej w papierowym wydaniu CC