Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wczoraj 8 sierpnia odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami pracodawcy a związkowcami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność działającego w firmie Sofidel. Uczestniczył w nim mediator. Jednak wynik spotkania był taki jaki wcześniej zakładali pikietujący pracownicy. Mediacje okazały się bezowocne. Jak powiedział nam Piotr Kurowski, przewodniczący NSZZ ‚Solidarność” w Sofidel Polska byli oni gotowi ustąpić w kwestii 30 procentowych podwyżek. Oznaczałoby to iż wynagrodzenia miałyby wzrastać sukcesywnie w danych okresach o 10 proc. 

Jak się okazuje przedstawiciele pracodawcy są wciąż niegięci. Co więcej nie składają żadnych deklaracji ze swojej strony.

–  Na jutro tj. 10 sierpnia zostało zaplanowane zebranie organizacyjne, podczas którego zostanie podjęta decyzja o przeprowadzeniu strajku ostrzegawczego. Myślę, że wynik referendum jest już przesądzony i przystąpimy do strajku ostrzegawczego – mówi Piotr Kurowski. 

Do tematu będziemy powracać. 

Mil.