– W ramach remontu prawie kilometrowej ul. Augustiańskiej, między ul. Orylską a ul. Fabryczną, od dziś, 7 maja (po południu), wykonawca zaplanował rozpoczęcie układania warstwy ścieralnej nawierzchni. W związku z tym, droga będzie całkowicie wyłączona z ruchu najprawdopodobniej jeszcze przez trzy następne dni. Kierowcy proszeni są o wyrozumiałość i wybieranie alternatywnych dróg – poinformował ciechanowski ratusz.

Remont zaczął się 17 kwietnia. Sfrezowana została jezdnia, częściowo wymieniono krawężniki, ułożono warstwę wyrównawczą asfaltu oraz wyregulowano studzienki i wpusty kanalizacji deszczowej. Do ułożenia została druga, ścieralna, warstwa asfaltu.
Na fatalny stan ul. Augustiańskiej mieszkańcy narzekali od wielu lat. Miasto ma zamiar w przyszłości przebudować most, co będzie stanowiło odrębną i kosztowną inwestycję.
Zgodnie z umową, zakończenie trwającego remontu przewidziano do 31maja, jednak tempo prac wskazuje, że zakończy się on wcześniej. Zadanie znalazło się na liście działań inwestycyjnych i remontowych na 2018 rok, opracowanej po spotkaniach osiedlowych z prezydentem miasta.

Red.