W sześciu szkołach podstawowych i siedmiu przedszkolach, czyli wszystkich dla których organem prowadzącym jest miasto, dziś rano rozpoczął się strajk nauczycieli. W zdecydowanej większości placówek dzieci nie przyszły na zajęcia. W siedmiu jednostkach, gdzie obecnych jest kilku bądź kilkunastu uczniów, opieka została zapewniona.

W miejskich przedszkolach nr 1, 3, 5, 6 i 10 strajkuje 100% nauczycieli. Żadne dziecko nie zostało przyprowadzone do placówki. W Miejskim Przedszkolu nr 4 do strajku nie przystąpił jeden nauczyciel, nie przyprowadzano żadnego dziecka. Także w Miejskim Przedszkolu nr 8 nie strajkuje jedna osoba, w jednostce jest dziś dwoje dzieci, które mają opiekę zapewnioną przez nauczycielkę i dyrektora.
W Szkole Podstawowej nr 6 strajkuje do strajku nie przystąpiło 3 nauczycieli. Do szkoły przyszło czworo uczniów z klas I-III, którym dyrektor zapewnił zajęcia opiekuńcze. W Szkole Podstawowej nr 1 do strajku nie przystąpiło 5 osób. Dla obecnych w szkole 14 uczniów z klas I-III zorganizowano zajęcia opiekuńcze. Tego rodzaju zajęcia są także w pozostałych szkołach: w Szkole Podstawowej nr 3 (9 nauczycieli nie strajkuje, w szkole obecnych jest 13 dzieci), w Szkole Podstawowej nr 4 (nie strajkuje 8 nauczycieli, obecnych jest 5 uczniów), w Szkole Podstawowej nr 5 (nie strajkuje 10 nauczycieli, obecnych w jednostce jest 5 dzieci w wieku szkolnym i 2 w grupie przedszkolnej), w Szkole Podstawowej nr 7 (nie strajkuje 7 nauczycieli, do szkoły przyszło 9 uczniów).
Powyższe dane dotyczą stanu na godz. 8.00.

Red.