2 maja br. w diecezji płockiej rozpocznie się Rok Jubileuszowy św. Zygmunta, potrwa do 2 maja 2024 roku. Rok ten został ogłoszony przez biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego z okazji 1500 rocznicy męczeńskiej śmierci patrona Płocka, Kapituły Katedralnej i parafii katedralnej. W dniach 2-3 maja br. w bazylice katedralnej sprawowane będą doroczne Uroczystości Zygmuntowskie.

Relikwie św. Zygmunta zostały sprowadzone do płockiej katedry w XII wieku i od tamtego czasu stał się on głównym patronem Płocka i orędownikiem przed Bogiem. Jest także patronem Kapituły Katedralnej Płockiej i parafii katedralnej.

Biskup płocki Szymon Stułkowski wydał specjalny dekret dotyczący Diecezjalnego Roku Jubileuszowego św. Zygmunta, Króla i Męczennika. Powołuje się w nim na rozporządzenia Stolicy Apostolskiej.

28 maja br., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w czasie Diecezjalnego Święta Rodziny, zostanie udzielone wszystkim wiernym obecnym na Mszy św., zgodnie ze wskazaniami Penitencjarii Apostolskiej, papieskie błogosławieństwo połączone z uzyskaniem odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

Kierując się duchowym dobrem wiernych i powołując się na dekrety Penitencjarii Apostolskiej, biskup płocki ustanowił miejsca święte. Wierni będą mogli w nich uzyskać odpust zupełny przez nawiedzenie, indywidualne lub w grupie pielgrzymkowej, konkretnych miejsc, od 2 maja 2023 roku do 2 maja 2024 roku.

Są to: bazylika katedralna w Płocku pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, bazylika kolegiacka pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pułtusku, kościoły parafialne w parafiach pw. św. Zygmunta: pw. Świętej Trójcy w Kraszewie, pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opinogórze; kościoły parafialne pw. św. Zygmunta: w Królewie i Żukowie.

Wierni, którzy z powodu podeszłego wieku, choroby lub innej poważnej przyczyny nie mogą opuszczać domu, będą mogli otrzymać odpust zupełny w Roku Jubileuszowym św. Zygmunta pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, który uzyskuje się przez sakramentalną spowiedź; wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu; przyjęcie Komunii św.; modlitwa w intencjach Ojca Świętego), jeśli tylko mają intencję otrzymania odpustu i jeśli duchowo łączą się w przeżywaniu nabożeństw jubileuszowych, oglądając je w telewizji / internecie lub łącząc się przez radio, a swoje modlitwy, cierpienia i trudy życia ofiarują miłosiernemu Bogu.

28 maja 2023 r., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w bazylice katedralnej zostanie udzielone wszystkim wiernym obecnym na Mszy św. (według wskazań Penitencjarii Apostolskiej), papieskie błogosławieństwo, połączone z uzyskaniem odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

Wierni, którzy nie będą mogli fizycznie uczestniczyć w tej Mszy św., będą mogli otrzymać błogosławieństwo papieskie wraz z odpustem zupełnym pod warunkiem, że pobożnie połączą się duchowo przez radio, telewizję, internet z celebrowaną liturgią.

Uroczystości Zygmuntowskie

Szczególny charakter będą mieć tegoroczne Uroczystości Zygmuntowskie w Płocku. Tradycyjnie zostaną one połączone z obchodami ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w dniu 3 maja.

Główna Msza święta w kościele katedralnym zostanie odprawiona w tym dniu o godzinie 10.00. Będzie jej przewodniczył biskup pomocniczy Mirosław Milewski, prepozyt Kapituły Katedralnej Płockiej. Homilię wygłosi ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski, kanonik gremialny Kapituły Katedralnej Płockiej.

W przeddzień, 2 maja br. o godzinie 17.00 w bazylice katedralnej będą sprawowane uroczyste Nieszpory Zygmuntowskie, z przewodniczeniem bp. Mirosława Milewskiego. Homilię wygłosi ks. kan. prof. dr hab. Tomasz Białobrzeski, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi w Płocku. W Nieszporach Zygmuntowskich uczestniczył będzie biskup płocki Szymon Stułkowski.

Kartka Św. Zygmunt

Dla uczczenia i promocji postaci św. Zygmunta Poczta Polska S.A. przygotowała kartkę pocztową ze znakiem opłaty z wizerunkiem Świętego Króla. Karta jest kolejną częścią emisji „Święci i Błogosławieni”. Kartkę pocztową o wymiarach 148 mm × 105 mm zaprojektował Jan Konarzewski, została ona wydrukowana jednostronnie, techniką offsetową w nakładzie 5000 egzemplarzy, za zachowaniem stylu sepii.

Na nadrukowanym na kartce znaku opłaty pocztowej umieszczono fotografię obrazu nieznanego autora „Święty Zygmunt, król i męczennik”, znajdującego się w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Płocku (fot. ks. Wojciech Kućko). Jest to olej na płótnie o wymiarach 210 cm × 134 cm, pochodzi z drugiej poł. XVIII w. Król został na nim uwieczniony jako stojący władca, ubrany w płaszcz i zbroję, na głowie ma koronę, zaś w dłoniach dzierży insygnia królewskie: berło i jabłko. Berłem wskazuje na studnię, związaną z jego męczeńską śmiercią. U stóp króla anioł trzyma tarczę herbową Burgundii, gdzie panował ten władca, wskazując jednocześnie na niebo, kierunek dążeń chrześcijańskich.

W części ilustracyjnej kartki z lewej strony przedstawiono XIV-wieczny relikwiarz hermowy św. Zygmunta, króla i męczennika, ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego (fot. ks. Andrzej Milewski). W czasie II wojny światowej hermę św. Zygmunta wraz z innymi precjozami Płockiej Kapituły Katedralnej zagrabili Niemcy. Została ona odzyskana przez rząd polski po 1945 r. i przekazana do Muzeum Narodowego w Warszawie. Staraniem Kurii Diecezjalnej Płockiej i biskupa płockiego Bogdana Sikorskiego w 1981 r. relikwiarz zwrócono do katedry płockiej, zaś od 2008 r. można go oglądać na wystawie w skarbcu Muzeum Diecezjalnego im. bł. abpa A.J. Nowowiejskiego w Płocku.

Z prawej strony kartki została umieszczona fotografia bazyliki katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku z charakterystycznymi wieżami według projektu architekta Stefana Szyllera (fot. Latający Dzik).

Do kartki dołączony jest datownik pierwszego dnia obiegu, zawierający w centrum herb diecezji płockiej, zaprojektowany w 2021 r. przez włoskiego heraldyka Enzo Parrrino i zatwierdzony dnia 7 listopada 2021 r. przez biskupa płockiego Piotra Liberę podczas uroczystej inauguracji Procesu Synodalnego w diecezji płockiej. W otoku napis: „Święci i Błogosławieni / 02.05.2023 Płock 1”.

Prace nad kartką pocztową i nadrukowanym znaczkiem ze strony Kurii Diecezjalnej Płockiej koordynował ks. Wojciech Kućko, dyrektor Wydziału ds. Rodzin i prodziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie.

Kartka jest do nabycia w urzędach pocztowych na terenie Polski. W Płocku można ją zakupić w Urzędzie Pocztowym Płock 1 przy ul. Bielskiej.

 

***
W Płocku kult św. Zygmunta ma ponad 850 lat. Relikwie króla z Burgundii (czaszka) zostały sprowadzone do miasta przez biskupa Wernera w roku 1166. Jednym z najcenniejszych zabytków znajdujących się w Muzeum Diecezjalnym w Płocku jest herma św. Zygmunta, ufundowana około roku 1370 przez króla Kazimierza Wielkiego. Zachowały się świadectwa łask, zyskanych za przyczyną tego świętego króla.

 

źródło: Diecezja Płocka

 

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska