Muzeum Romantyzmu w Opinogórze w 2020 r., przykładem lat ubiegłych, zrealizowało projekt „Archiwum polonijne Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie zasobu”. Jest to kontynuacja działań prowadzonych w latach 2018-2019 w ramach Programu Kultura Cyfrowa. Finansowanie pochodziło ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Niniejsze zadanie zostało wykonane przy współpracy merytorycznej Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Polegało na profesjonalnej i zgodnej z metodyką archiwalną digitalizacji, udostępnieniu oraz upowszechnieniu zbioru archiwaliów przechowywanych w opinogórskim Muzeum wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac konserwatorskich. Ujęto zespoły archiwalne dokumentujące życie i działalność Polaków na wychodźstwie: Kongres Polonii Amerykańskiej, Zjednoczenie Polskie w Niemczech, Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie.
Zdigitalizowane zbiory będą dostępne na bezpłatnym portalu szukajwarchiwach.pl. oraz na stronie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Agnieszka Wichowska, Kierownik Działu Biblioteka i Archiwum Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Dofinansowano ze środków MinistRA Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

        

Znajdź nas na FB

Reklama
previous arrow
next arrow
Slider
Reklama
previous arrow
next arrow
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Ogłoszenie
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider