Muzeum Romantyzmu w Opinogórze w 2020 r., przykładem lat ubiegłych, zrealizowało projekt „Archiwum polonijne Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie zasobu”. Jest to kontynuacja działań prowadzonych w latach 2018-2019 w ramach Programu Kultura Cyfrowa. Finansowanie pochodziło ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Niniejsze zadanie zostało wykonane przy współpracy merytorycznej Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Polegało na profesjonalnej i zgodnej z metodyką archiwalną digitalizacji, udostępnieniu oraz upowszechnieniu zbioru archiwaliów przechowywanych w opinogórskim Muzeum wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac konserwatorskich. Ujęto zespoły archiwalne dokumentujące życie i działalność Polaków na wychodźstwie: Kongres Polonii Amerykańskiej, Zjednoczenie Polskie w Niemczech, Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie.
Zdigitalizowane zbiory będą dostępne na bezpłatnym portalu szukajwarchiwach.pl. oraz na stronie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Agnieszka Wichowska, Kierownik Działu Biblioteka i Archiwum Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Dofinansowano ze środków MinistRA Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

        

Znajdź nas na FB

Reklama
baner1
jasinscy
klonove_1050x320
reklama ciechanow
previous arrow
next arrow
baner1
jasinscy
klonove_1050x320
reklama ciechanow
previous arrow
next arrow
Reklama
1050x320_ciech_nowosci
1050x320_ciech_nowosci
Reklama
koptrans 2020
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
cicholska
Reklama
okooptyka-soczewki-kontaktowe
Reklama
350x490px
350x490px
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
biuro-wasik
Ogłoszenie
ogloszenie