W roku 2023 Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie odchodzi Jubileusz 50-lecia. Trzydniowe uroczystości, które będą odbywały się pod honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, rozpoczną się we wtorek 5 września. Z tej okazji Muzeum przygotowało wiele wydarzeń, m.in. wystawy i prelekcje. Nie zabraknie również uroczystej Gali jubileuszowej.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie to instytucja kultury, której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Misją Muzeum Szlachty Mazowieckiej jest prowadzenie badań, gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Północnego Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem tradycji szlacheckich.

Ciechanowskie Muzeum zostało powołane uchwałą Nr 106/352/72 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ciechanowie z 1972 r. i rozpoczęło swą działalność 1 stycznia 1973 r., pod nazwą Muzeum Zamku. Trzy lata później nazwę zmieniono na Muzeum Historyczne, które w 1979 r. decyzją Wojewody Ciechanowskiego przekształcono w Muzeum Okręgowe. Z kolei zarządzeniem Nr 1/98 Wojewody Ciechanowskiego z dnia 13 stycznia 1998 roku nazwę zmieniono na Muzeum Szlachty Mazowieckiej i w grudniu tego samego roku decyzją Ministra Kultury i Sztuki muzeum wpisano do Państwowego Rejestru Muzeów. Z chwilą likwidacji województwa ciechanowskiego muzeum uzyskało status samorządowej instytucji kultury. W 1998 –zmieniło nazwę na Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

Siedziba administracji muzeum oraz budynek ekspozycyjny mieszczą się w dwóch obiektach, położonych w Ciechanowie, przy ulicy Warszawskiej. W Ciechanowie znajduje się również najcenniejszy, ze względu na wartość historyczną, obiekt zabytkowy muzeum – Zamek Książąt Mazowieckich, zaś w oddalonej o kilka km od Ciechanowa Gołotczyźnie mieści się oddział ciechanowskiego muzeum – Muzeum Pozytywizmu. Do struktury organizacyjnej w Muzeum Szlachty Mazowieckiej wchodzą następujące działy: Archeologiczny, Historyczny, Etnograficzny, Sztuki, Oświatowy, Kadrowo-Administracyjny, Księgowości oraz powołany w lipcu 2023 r. dział Promocji i Komunikacji.
Muzeum choć dysponuje niewielką powierzchnią sal wystawowych, prowadzi szeroką działalność wystawienniczą. Organizuje m.in. wystawy, odczyty, prelekcje, spotkania muzealne, konkursy, warsztaty, lekcje muzealne oraz koncerty i imprezy plenerowe. Działalność ta skoncentrowana jest na organizacji przedsięwzięć adresowanych do odbiorców w różnym wieku, mających na celu zainteresowanie społeczeństwa wielopokoleniowego tożsamością kulturową. Od wielu lat Muzeum jest głównym organizatorem imprez plenerowych takich jak: „Zajazd Szlachecki”, „Przegląd Zespołów Przebierańców Zapustnych”, ”Kwiaty Ogrodów”, „Mazowieckie Majowe Muzykowanie”, „Spotkania z historią” i „Zamkowe podróże w czasie”, od niedawna do grona tych wydarzeń dołączył cykl koncertów „Muzyka Świata w Mazowieckim Dworze”.

ZŁOTY JUBILEUSZ ( 5 – 7 września 2023r.)
Muzeum kończy 50 lat. Obchody ZŁOTEGO JUBILEUSZU rozpoczną się 5 września 2023r. (wtorek) w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie sesją naukową pt.: „Szlachta mazowiecka – potomkowie rycerzy pogranicza”. Po sesji o godzinie 17:00 zapraszamy na otwarcie jednej z głównych wystaw jubileuszowych pt.:„ Orient w polskim zwierciadle-wpływy tureckie na kulturę sarmacką”. Wystawa ukaże proces przenikania się kultur oraz obszar wpływów tureckich na kulturę polską, który był najbardziej widoczny w XVI, XVII i XVIII wieku.

 

6 września 2023r (środa)
Kolejnego dnia w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie/Oddziale Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie odbędzie się zebranie założycielskie stowarzyszenia „Polskie Bractwo Kontuszowe”, którego celem będzie podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Działalność stowarzyszenia polegać będzie na współpracy wielu podmiotów, opartej na wymianie ich bogatych i zróżnicowanych doświadczeń.
Kolejnym punktem z wydarzeń uroczystości jubileuszowych 6 września będzie otwarcie dwóch wystaw czasowych w budynku ekspozycyjnym w Ciechanowie.
O godz.17:00
„Józef Unierzyski (ok.1861-1948) – malarz akademicki, uczeń i zięć Jana Matejki rodem z mazowieckiej szlachty”.
oraz o godz.18:00
„Od tego się zaczęło….wystawa jubileuszowa z okazji 50 -lecia istnienia muzeum w Ciechanowie”.

7 września 2023r. (czwartek)
O godzinie 10:00 rozpocznie się Msza Święta w Kościele pw. Św. Józefa w Ciechanowie.
O godzinie 12:00 zapraszamy na Gala jubileuszową, która odbędzie na dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie. Podczas uroczystości wystąpi zespół Tre Voci i Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego.
Po zakończeniu Gali Jubileuszowej zapraszamy na drugą część uroczystości do Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, gdzie m.in. odbędzie się uroczyste odsłonięcie pomnika Aleksandra Świętochowskiego (po renowacji) i koncert kwartetu smyczkowego.

Patronat Medialny nad Jubileuszem objęli: Tygodnik Ciechanowski ,Radio KRDP, Portal CiechanówInaczej, Radio 7, Czas Ciechanowa, Puls Ciechanowa, Radio Płońsk

 

 

 

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
optyk-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
optyk-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska