Spod XIV-wiecznego zamku w Ciechanowie na bój z trasą Cezarego Zamany wyruszyły
zastępy rowerzystów. Trwające w pyle, kurzu i wiosennym słońcu zmagania
wyłoniły nowy kwiat polskiego rycerstwa, a raczej kolarstwa.

Więcej w CC 17