Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. 300 zł dodatku mogą uzyskać osoby, które pełniły funkcję sołtysa i uzyskały wiek emerytalny. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.


Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie wydane przez wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji, oraz oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.
Jak powiedział nam wójt gminy Ciechanów Stefan Pawłowski, sołtysi, którzy będą się ubiegać o dodatek otrzymają stosowne zaświadczenia potwierdzające okres pełnienia tej funkcji.

 

 

więcej w papierowym wydaniu CC 

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska