Rozmowa z Piotrem Czyżykiem, Wójtem  Gminy Opinogóra Górna

 Milena Bonisławska: Dla wielu samorządów rok 2024 to czas z dużą ilością inwestycji. A jaki jest w gminie Opinogóra Górna?

 Piotr Czyżyk: Rok 2024 zapowiada się rekordowo po bardzo dobrym minionym roku 2023. Mnie osobiście cieszy przede wszystkim to, że poza informacjami o kolejnych dofinansowaniach faktycznie udało się wykonać i zakończyć wszystkie planowane inwestycje. Kilka z tych największych dopinaliśmy na początku tego roku. Teraz realizujemy na bieżąco kolejne. Dla niewielkiej, wiejskiej gminy, to duży wysiłek. To efekt zaangażowania, doświadczenia i pracy zespołowej urzędników. A zasoby ludzkie mamy bardzo ograniczone. Taka specyfika małych gmin.

 

MB: Na terenie gminy prężnie działają Koła Gospodyń Wiejskich. Ile ich obecnie jest i jak ocenia Pan ich reaktywację?

 PCz: Zawiązało się siedem kół w miejscowościach: Władysławowo, Sosnowo, Kołaczków, Zygmuntowo, Opinogóra Górna, Dzbonie i Pomorze. To prawda koła z terenu gminy Opinogóra są bardzo aktywne. Widać to szczególnie podczas stałych imprez, wydarzeń, uroczystości organizowanych przez gminę, w które chętnie się włączają. Poza tym organizują dla swoich członków, dla społeczności lokalnej różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, konkursy. Dbają o nasze dziedzictwo, tradycję, naszą kulturę, przypominają, odtwarzają smaki naszego dzieciństwa. Organizują wydarzenia np. dzień dziecka w swoich miejscowościach, spotkania wigilijne, wycieczki, spotkania z seniorami. Korzystają z różnego rodzaju form wsparcia. Aplikują o środki zewnętrzne, ale także w ramach statutowej działalności sprzedają wyroby własne. Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z kołami. To był dobry pomysł, żeby reaktywować Koła Gospodyń Wiejskich. I nie zastanawiajmy się jaki był cel rządzących. Miejmy nadzieję, że Kobiety wykorzystają wsparcie jakie otrzymały do budowania własnej niezależności. Natomiast energię i pomysły do tworzenia inicjatyw otwartych na wyzwania współczesności, nie zapominając o przeszłości.

 

MB: Swoje miejsce mają również Seniorzy

 PCz: Kiedy tworzyliśmy Klub, nie wszyscy życzyli nam szczęścia. To znaczy nie wierzyli w sens tego pomysłu. Moim zdaniem tego rodzaju placówki umożliwiają osobom starszym aktywne i radosne życie. I ja tę radość widzę. Uczestniczę dość często w spotkaniach organizowanych w Klubie. Ładuję wtedy akumulatory i cieszę się, że jednak warto było. Nasi seniorzy, to grupa wyjątkowych ludzi. Tworzą bardzo zorganizowaną wspólnotę. Wspierają się w trudnych chwilach. Celebrują te radosne. Odwiedzają miejsca kultury, chodzą wspólnie do kina i teatru, jeżdżą na wycieczki, organizują potańcówki i wieczorki poetyckie. Angażują się w wydarzenia organizowane w gminie. Seniorów łączy rodzinna atmosfera, przygotowują wspólne święta, np. wigilię lub wielkanocne śniadania.

Samorząd wspiera i będzie wspierał seniorów. Ten wolny czas, którego teraz mają więcej pomożemy zagospodarować, by jak najdłużej aktywnie cieszyli się zdrowiem i szczęściem. By nie czuli się samotni. Uczyli się nowych rzeczy, korzystali z różnych form aktywności.

 MB: Gmina Opinogóra od lat charakteryzuje się duża aktywnością kulturalną. A jak będzie w tym roku?

 PCz: Staramy się nie zamykać wyłącznie na realizacji inwestycji. Każdego roku przygotowujemy bogatą ofertę kulturalną dla naszych mieszkańców. Bardzo nas cieszy, że korzystają z niej mieszkańcy w każdym wieku. Niezależnie od stałej i zawsze na bardzo wysokim poziomie oferty kulturalnej Opinogórskiego Muzeum Romantyzmu, dokładamy Gminną ofertę prowadząc stałą działalność poprzez nasze jednostki GOK i GBP, i od kilku lat również Klub Senior+ w Dzboniu. Dziękuję przy tej okazji moim pracownikom jednostek za ich zaangażowanie, kreatywność i współpracę.

Poniżej podajemy kalendarz wydarzeń kulturalnych w gminie Opinogóra Górna, które odbędą się jeszcze w tym roku:

25.04.2024 r.

organizacja Gminnego Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Rozśpiewana Nutka”

15.05.2024 r.

Koncert ,,Kuźnia talentów”, z udziałem młodych, utalentowanych artystów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Opinogórze Górnej.

02.06.2024 r.

Gminny Piknik Rodzinny

23.06.2024 r.

II Ogólnopolski Turniej Tańca Mażoretkowego „Złote Pióro” o Puchar Wójta Gminy Opinogóra Górna

29.07.2024 r.-02.08.2024 r.

organizacja letnich półkolonii dla dzieci z gminy Opinogóra Górna

25.08.2024 r.

Gminne Dożynki w Pałukach

24.10.2024 r.

Gminne Święto Pieczonego Ziemniaka

11.11.2024 r.

Gminne Święto Niepodległości- Koncert „Dla Niepodległej”

27.11.2024 r.

Gminne Święto Seniora

08.12.2024 r.

Gminne Mikołajki dla dzieci z terenu Gminy Opinogóra Górna

Biblioteka

Oprócz cyklicznych wydarzeń kulturalnych – konkurs „Czytelnik Roku”, spotkania podróżnicze „Opinogórskie wyprawy w nieznane…”, Gminny konkurs ładnego czytania, Narodowe Czytanie, Zaduszki poetyckie, Święto Niepodległości – zostaną zorganizowane m.in. spotkanie autorskie, konkurs kaligraficzny „Mistrz kaligrafii”, konkurs fotograficzny „Wakacyjna fotka” oraz wiele akcji okolicznościowych

 

MB: Gmina Opinogóra chętnie jest wybierana przez mieszkańców miast na wybudowanie domu i osiedlenie się. Jak Pan myśli dlaczego?

 PCz: Generalnie jeśli chodzi o liczbę mieszkańców całej gminy, to optymistycznie nie jest. Polska wieś się wyludnia i nie jesteśmy jako gmina wiejska w tym zakresie szczególnym wyjątkiem. Na szczęście nadrabiamy statystyki demograficzne jeśli chodzi o miejscowości położone blisko Ciechanowa. Powstają nowe domy we Władysławowie, Chrzanówku, Chrzanowie, Elżbiecinie. Spowodowane jest to niewielką odległością od Ciechanowa. Dojazd do pracy, szkoły, centrów handlowych jest nieuciążliwy. Wiele osób wybiera mieszkanie w domu jednorodzinnym na wsi, rezygnując często z mieszkania w mieście, w bloku. Niewątpliwie atutem jest położenie na terenie gminy Muzeum Romantyzmu tj. zespół pałacowo-parkowy. Mamy na wyciągnięcie ręki przepiękne miejsce. Niezdecydowanych zapraszamy do Gminy Opinogóra Górna.

 

MB: Za chwilę wybory samorządowe. Proszę powiedzieć jak ocenia Pan mijającą kadencję?

 PCz: Uważam, że to 5 lat wykorzystanych szans i widoczny rozwój Gminy.

Konkretne efekty pracy gminnego samorządu:

drogi

 • przebudowaliśmy 48 odcinków dróg gminnych na których wykonaliśmy łącznie 34 km nowych nawierzchni asfaltowych,
 • dofinansowaliśmy dwa etapy przebudowy drogi powiatowej z Ciechanowa do Długołęki,
 • systematycznie modernizowaliśmy i remontowaliśmy drogi gruntowe

sieć gazowa

 • Zygmuntowo, Opinogóra Górna;

Sport i rekreacja

 • pełnowymiarowe, profesjonalne boisko piłkarskie w Opinogórze Górnej,
 • budynek zaplecza sportowego w Opinogórze Górnej,
 • cztery boiska wielofunkcyjne, jedno z nawierzchnią naturalną wszystkie zabezpieczone piłkochwytami,
 • nowy budynek sali gimnastycznej w Woli Wierzbowskiej;
 • place zabaw, siłownie zewnętrzne w wielu miejscowościach

 

świetlice wiejskie

 • budowa i modernizacja w miejscowościach: Przedwojewo, Zygmuntowo (z CO na gaz), Rembowo, Bacze, świetlice/strażnice OSP w m. Łaguny, Kołaczków (z CO na gaz), Wierzbowo, Wola Wierzbowska, systematyczne modernizacje i remonty w pozostałych obiektach;
 • uregulowanie stanu prawnego świetlic wiejskich w Rębówku, Baczach, Pomorzu i w Długołęce.
 • pozyskanie nowych terenów dla mieszkańców w Przedwojewie, Chrzanówku, Rąbieżu, Rembowie, Elżbiecinie i w Kołaczkowie (użytkowanie wieczyste terenu po dawnych zakładach państwowych);

zbiorniki wodne – rewitalizacja w miejscowościach: Opinogóra Górna, Wierzbowo, Kołaki – Budzyno, Załuże Imbrzyki, Chrzanowo;

sieć wodociągowa, kanalizacyjna, światłowodowa

 • rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Opinogórze Górnej, Opinogórze Dolnej, Chrzanówku, Władysławowie i Dzboniu (cała miejscowość), modernizacje stacji uzdatniania wody i kolejne odcinki nowych sieci wodociągowychin. Kotermań, połączenie sieci wodociągowej Opinogóra Górna – Kołaczków;
 • sieć światłowodowa w Zygmuntowie i Chrzanówku;

termomodernizacje i remonty budynków użyteczności publicznej

 • szkoła podstawowa w Opinogórze Górnej
 • szkoła podstawowa w Kołaczkowie
 • szkoła podstawowa w Woli Wierzbowskiej
 • budynek urzędu gminy
 • ośrodek zdrowia

instalacji OZE

 • panele PV, solary, pompy ciepła, nowe kotły na gaz, na pelet u mieszkańców (?? posesji),
 • instalacje solarne PV na wszystkich szkołach, świetlicy w Zygmuntowie i Kotermaniu,
 • oświetlenia ulicznego lampy solarne (?? sztuk);

Klubu Senior + w Dzboniu utworzenie i prowadzenie od 5 lat,

 • uporządkowanie terenu, przeznaczonego na imprezy plenerowe, nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenie gminy

fundusz sołecki

 • realizacja różnorodnych pomysłów sołectw
 • zakup koparki

transport

 • przywrócenie komunikacji linii nr 11;
 • uruchomienie linii Przedwojewo – Ciechanów

straże – zakup nowych samochodów dla OSP Opinogóra i OSP Dzbonie; stałe doposażenie wszystkich jednostek

 

MB: A jakie plany na nadchodzącą?

 PCz: Plany i propozycje na następną kadencję to realizacja zadań własnych i zleconych, które wykonujemy na co dzień. Można powiedzieć dużo tego, ale Pani pyta o inwestycje. Priorytet to oczywiście drogi i zadania na które otrzymaliśmy dofinansowanie bądź złożyliśmy wnioski. Wymienię niektóre z nich:

 • modernizacja i budowa nowych dróg (Opinogóra „Szkoła”, Janowięta-Wierzbowo”, Chrzanówek-Chrzanowo, Czernice, Łęki – Pajewo-Króle – mamy zapewnione dofinansowanie
 • oświetlenie uliczne (wymiana 100% lamp na LED do 2025r – mamy zapewnione finansowanie
 • utworzenie żłobka gminnego mamy zapewnione finansowanie
 • rewitalizacja wszystkich pozostałych gminnych zbiorników wodnych (na zbiorniki w Woli Wierzbowskiej i Czernicach złożyliśmy wnioski o dofinansowanie ze środków UE
 • utworzenie zbiornika retencyjnego w m. Kołaczków, wniosek o środki UE składamy w 2024 r.
 • nowe, kolejne instalacje Odnawialnych Źródeł Energii na obiektach gminnych i gruntach prywatnych
 • zakończenie procesu termomodernizacji wszystkich świetlic gminnych
 • budowa świetlicy w miejscowości Rąbież w 2024 r.
 • systematyczna rozbudowa sieci światłowodowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, dalsze modernizacje oczyszczalni i stacji uzdatniania wody
 • zagospodarowanie terenów po dawnych zakładach i państwowych gospodarstwach

Dziękuję za rozmowę

 

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska