W najbliższy poniedziałek, 29 stycznia 2024 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie, odbędzie się Sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego według następującego porządku:


1. Stwierdzenie prawomocności i otwarcie LXVIII sesji Rady Powiatu VI kadencji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Zapoznanie się z ofertą kulturalną instytucji kultury na 2024 rok – DRUK Nr 1
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ciechanowski, z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy, między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w składnikach, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty nauczyciela, ustalonych w danym roku – DRUK Nr 2
7. Rozpatrzenie sprawozdania Starosty Ciechanowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2023 rok – DRUK Nr 3
8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu CiechanowskiegoDRUK Nr 4
b) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2024 rok – DRUK Nr 5
c) przyjęcia Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową w Powiecie Ciechanowskim na lata 2024-2028 i Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc Domową w Powiecie Ciechanowskim na lata 2024-2028 – DRUK Nr 6
d) uchwalenia Programu ochrony środowiska dla powiatu ciechanowskiego do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – DRUK Nr 7
e) zmieniająca uchwałę Nr VI/35/262/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie – DRUK Nr 8
f) zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie – DRUK Nr 9
g) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Ciechanowski prawa własności nieruchomości – DRUK Nr 10
h) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego służebnością przesyłu – DRUK Nr 11
9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Zamknięcie obrad.

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
Czas-Ciechanowa_Mazowsze2
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Czas-Ciechanowa_Mazowsze2
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama18
reklama18
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska