Przed nami LXX Sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji. Odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2024 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie.

Sesja odbędzie się według następującego porządku obrad:
1. Stwierdzenie prawomocności i otwarcie LXX sesji Rady Powiatu VI kadencji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXIX Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Raport o stanie Powiatu Ciechanowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok
a) raport o stanie Powiatu – DRUK Nr 1,
b) debata nad raportem o stanie Powiatu
c) projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania – DRUK Nr 1a,
d) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok – DRUK Nr 2,
e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok
f) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2023 rok i złożenia wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu
g) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
h) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu ciechanowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2023 rok – DRUK Nr 2a
i) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2023 rok – DRUK Nr 2b
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą – DRUK Nr 3
b) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą – DRUK Nr 4
7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
8. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego.

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska